Article Eksamensstressa? image

Eksamensstressa?

Her er tipsene som kan lette veien fram mot sommerferien.

De siste ukene av semesteret fylles hvert år av det samme: lange leseøkter, lite sosialt liv og mye grublerier. Eksamensperioden er synonymt med stress hos mange. Stress er en naturlig mobilisering i kroppen som reaksjon på økte utfordringer. Stress er til en viss grad prestasjonsfremmende, og har derfor en positiv effekt ved at det får deg til å yte ekstra. Eksamen er en kjent utfordring i de fleste studenters liv, og kommer regelmessig hvert semester. Det er derfor helt normalt å oppleve seg stressa når det kryper mot eksamen. Problemet oppstår derimot hvis du blir overmannet av negativt tankekjør. Et for høyt stressnivå vil redusere studiekapasiteten og prestasjonen.

Se Student-TVs sak om eksamensmestring her, hvor de blant annet besøker en healer.

Bli venn med deg selv
Psykolog Arild Rugset i SiT sitter på mange gode råd for å takle stess på en hensiktsmessig måte. Han sier at det er oss selv som som regel er vår verste kritiker.
– Ofte er man flink til å rakke ned på seg selv. Tenk heller på hva du ville sagt til en god venn i samme situasjon, sier Rugset.
Han utdyper at ved å være kritisk til sine egne negative tankemønstre kan man kanskje bryte en ond sirkel, en sirkel som ofte kan ha oppstått uten at vi er klar over det selv.
– For å bryte et negativt tankemønster må du først av alt oppdage det, sier han.

Bygg på tidligere erfaringer
– Mennesker er ulike og vurderer utfordringer forskjellig, vi er i stor grad et produkt av vår erfaring, sier Rugset.
Derfor må du være bevisst hvordan du lærer best og hvilke mennesker du omgir deg med.
– Stress smitter, så blir det mye negativt fokus i studiegruppa er dette med på å øke følelsen av stress. Det kan være lurt for noen å lese hjemme for å skjerme seg fra nettopp det, sier han.

Hold fokus
Oppmerksomheten vår kan i mange tilfeller sammenlignes med en "spotlight" mener Rugset, og det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som er i fokus. Det hjelper ikke å lese fag, om spotlighten er innstilt på bekymringer. Han er opptatt av at man skal gi bekymringene rom, men ikke for mye, og ikke når man er midt i en studieøkt.
– Fordyper man seg i det man gjør her og nå opplever man sjelden stress, det kommer først når man har flere tanker i hodet på en gang og ikke lar seg oppsluke av nuet, sier Rugset.
Videre forteller han at når man opplever seg stresset, er dette et uttrykk for at man evaluerer sin situasjon og hvordan man ligger an. Dette er ofte hensiktsmessig, problemet oppstår når disse tankene begynner å forstyrre deg i det faglige.

Pustepause
Et annet tips Rugset legger vekt på, er at man bør senke kravene til seg selv. Det nytter ikke å være på topp i alt, og når eksamen får økt oppmerksomhet, må noe annet vike. På samme tid er det ekstremt viktig å bli kjent med seg selv, og gi lov og rom til pause.
– Det nytter ikke å lære avspenning om man ikke gir kroppen lov til å slappe av, da ender man opp med en indre konflikt som øker stressfølelsen, sier han.
Han legger til at som regel vet kroppen selv hva den trenger for å slappe av om du gir den lov. På samme tid  er pusten et godt sted å begynne om du vil gå aktivt til verks.
– Ved å senke pustefrekvensen og trekke pusten helt ned i magen hjelper du kroppen til å senke tempoet, sier han.

Søk hjelp om nødvendig
Ifølge Rugset ønsker folk helst å klare seg selv, og det er en høy terskel for å søke hjelp for mange. Han er likvel klar på at det i noen tilfeller kan være lurt.
– Hvis du mister studiekapasiteten og går med en følese av at det kun er plikt i livet, på samme tid som du mister struktur på hverdagens rutiner uten å ville det selv, kan det være godt å prate med noen, sier han.
Han poengterer at det å søke hjelp kan være med på å bryte en negativ sirkel for noen.

Studentservice på NTNU har satt opp ekstrakurs i eksamensmestring mandag 30 april og fredag 4 mai. Kurset er gratis. Mer info finner du her.