Article image

Samfundsmøte: Sammenslåing av Studiestedene i Trøndelag?

Starter 22.10.2014 18:55

For å øke kvalitet og konkurransedyktighet for Norges forskning, har Kunnskapsdepartementet fremmet SAKS-prosjektet, “Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i universitets- og høgskolesektoren”. Dette kan innebære sammenslåing og omstrukturering av flere høgskoler og universiteter i Trøndelag, som Høgskolen i Molde, HiST, HiNT og NTNU. Hva er alternativene, og hvordan vil de påvirke studiekvaliteten vår? Debatten vil selvfølgelig åpne for spørsmål fra salen.
Article image

Samfundsmøte: Velferdsstaten

Starter 25.10.2014 18:55

I fremtiden vil andelen yrkesaktive i Norge synke i takt med den fortsettende eldrebølgen. Betyr dette at vi må jobbe mer og øke skatt for å opprettholde velferdsstaten vår, eller eventuelt skjære ned på velferden alt i alt? Det er også en prominent klimakrise som former debatten; må vi kanskje skjære ned på velferden alt i alt for å spare miljøet?