Gamle programmer


Dagens sendinger

Sendetid Program
08:00 Uillustrert vitenskap
09:00 DNSRL
10:00 Technovikingene
12:00 Live (1t)
13:00 Campusradio
14:00 Campusradio
15:00 Reservebenken
16:00 Urtefitte
17:00 Softis
18:00 Tatt av Grinden
19:00 Feber
21:00 RockThaMic
22:00 Skurk
23:00 Irie Radio
00:00 Nattmusikk
07:00 Uillustrert Vitenskap
Annonser