Gamle programmer


Dagens sendinger

Sendetid Program
08:00 Harselas (R)
09:00 Nesten helg (R)
11:00 Feber (R)
13:00 Skammekroken (R)
14:00 Påtirshda (R)
15:00 postBluesKollektivet (R)
16:00 Helsebror (R)
17:00 Harselas
18:00 Live
20:00 Filmofil
22:00 Trondheim Mannsfengsels Pikemusikkorps (R)
23:00 Reaktor (R)
00:00 Nattmusikk
07:00 Reservebenken (R)
Annonser