Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen

NTNU-student avslørte tran-myte

Medisinstudent Sigurd Kjørstad Fjeldbo skulle finne flere argumenter for å ta tran, men endte med å avsløre at tran faktisk forårsaker benskjørhet.

– Vi ble veldig overrasket over den sterke sammenhengen, forteller Fjeldbo.

Foto: Sveinung Sundfør Sivertsen, Under DuskenFoto: Sveinung Sundfør Sivertsen, Under DuskenUNG FORSKER: Sigurd Kjørstad Fjeldbo får publisert sine forskningsresultater i anerkjente American Journal of Epidemiology.Medisinstudenten trodde han var i gang med å avdekke enda en god grunn til å ta tran, og forventet at det høye innholdet av D-vitamin skulle virke positivt på benmassen fordi det sørger for at kroppen tar opp kalsium.

– Den overraskende sammenhengen skyldes trolig det høye innholdet av A-vitamin i tran. A-vitamin kan konkurrere med, og fortrenge D-vitamin, og dessuten stimulere til nedbrytning i bentetthet, sier Fjeldbo.

Unik forskning

Sammen med førsteamanuensis Siri Forsmo og forsker Arnulf Langhammer får han nå publisert studien i det anerkjente American Journal of Epidemiology.

– Dette er også en spennende studie fordi ingen har undersøkt langtidsvirkningen av tran tidligere. Ikke mange land bruker tran i like utstrakt grad som her i Norge, men for oss er det en veldig viktig kilde for vitamin D i de månedene med lite sol, kommenterer han videre.

Sammenhengen ble avdekket da Fjeldbo gjennomførte den obligatoriske forskningsterminen på medisinstudiet ved NTNU, og valgte benskjørhet som sitt forskingsfelt.

Dataene som er brukt i det omtalte studiet er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Dette er en omfattende befolkningsundersøkelse som er gjennomført i to omganger, og den siste midt på nittitallet. Fjeldbo valgte å hente ut data om kvinner i alderen 55 til 65 år. Fokuset på kvinner var begrunnet med at kvinner i større grad enn menn er plaget med benskjørhet.

– Jeg undersøkte sammenhengen mellom bentetthetsmålinger og opplysninger den enkelte hadde gitt om bruk av tran i oppveksten. Etter å ha observert den negative tendensen, utvida vi materialet. Da ble sammenhengen enda sterkere, sier Fjeldbo.

– Som student er det interessant å være med å avdekke slike ukjente sammenhenger. Det er bra at NTNU legger vekt på at studenter skal delta i forskning, og selv om jeg ikke ser for meg en forskerkarriere, har jeg fått god trening i å være kritisk til datamateriale, kommenterer Fjeldbo.

Anbefaler fortsatt tran

Fjeldbo kan fortelle at norske tranprodusenter reduserte mengden A-vitamin med 75 prosent i perioden 2000 til 2001. Det skjedde på bakgrunn av at inntak av A-vitamin ble estimert til å ligge over anbefalt mengde sett i sammenheng med at de fleste også får A-vitamin fra andre kilder enn tran. Det har lenge vært kjent at store mengder A-vitamin kan gi alvorlige helseskader.

– Det foregår en ny datainnsamling i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag nå, men det er for tidlig å si noe om virkningen av reduseringen av A-vitamin. Langtidseffekten kan ikke undersøkes før om mange år, sier Fjeldbo.

Medisinstudenten nøler imidlertid ikke med å anbefale folk å fortsette med tran, og viser til at det er en viktig kilde for både D-vitamin og Omega-3-fettsyrer.

– Personlig tar jeg tran. Den gamle regelen om å ta tran i måneder med bokstaven r, er ikke så dum, sier Fjeldbo beroligende.