Samfunnet bak Samfundet
ISFiT
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Ansatt midlertidig i 10 år image

Ansatt midlertidig i 10 år

– NTNU tøyer strikken så langt reglene tillater det, sier Forskerforbundet.

– Man blir veldig nervøs hver gang en kontrakt går mot slutten. Det er en stor økonomisk bekymring og det er vanskelig å planlegge noe som helst, forteller NTNU-ansatt Rolf Ole Elstad.

Elstad har nettopp fått forlenget sin midlertidige kontrakt som førstekonsulent ved biblioteksystemet Bibsys med ett år. Til sammen vil han da ha gått ti år som midlertidig ansatt ved universtitetet.

– Jeg har leid leilighet de siste tjue årene. Hadde jeg hatt fast jobb ville jeg hatt muligheten til å ta opp huslån, sier han.

Elstad er ikke alene om å ha midlertidig kontrakt ved NTNU. Ifølge tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) faller 400 ansatte ved universitetet i den kategorien, blant dem 20,5 prosent av alle vitenskapelig ansatte. Det ikke medregnet stipendiater og post doc-stillinger, som av natur er midlertidige.

– NTNU tøyer strikken så langt reglene tillater det. Vi har også sett en del saker hvor bruken har vært ulovlig, hevder tillitsvalgt Svein Olav Antonsen i Forskerforbundet ved NTNU.

– Går utover studentene

Leder Per Martin Sandtrøen i Studenttinget frykter at andelen midlertidige ved universitetet kan gå utover studentene.

– Det er veldig frustrerende å måtte leve med usikkerheten knyttet til en kortsiktig kontrakt. En person som føler seg usikker på sin egen stilling kan i mange tilfeller ende opp med å gjøre en dårligere jobb. Det er alltid ønskelig at de ansatte føler seg trygge slik at de klarer å gi best mulig undervisning, sier han.

For å ha rettslig krav på fast stilling må en ha vært ansatt i over fire år. Offisielt har ikke Elstad vært det.

– Etter tre og et halvt år fikk jeg ikke fornyet kontrakten min og ble gående tre måneder arbeidsløs før jeg igjen fikk jobb samme sted, sier han.

Bibliotekaren mener at dette var snakk om såkalt lufting, et forsøk på å omgå fireårsregelen. Han ba fagforeningen sjekke opp saken, men kom ingen vei.

– NTNU hevdet at det ikke var noen sammenheng mellom de to ansettelsesforholdene, selv om jeg hadde akkurat de samme arbeidsoppgavene, sier Elstad.

Når den nye kontrakten går ut om ett år igjen vet han ikke hva som skjer.

Ikke begrenset til NTNU

Problemet med midlertidig ansatte er ikke begrenset til NTNU, men gjelder ifølge Antonsen hele universitets- og høyskolesektoren.

– Akademia har en langt høyere andel midlertidige stillinger enn arbeidslivet forøvrig, uten at jeg ser noen grunn til at det skal være slik, sier han.

DBHs statistikker viser at universitetslektorer og forskere engasjert i eksternt finansierte prosjekter er mest eksponert for midlertidigheten blant de vitenskapelig ansatte. Antonsen mener at ekstern finansiering er en tynn begrunnelse for å ansette midlertidig.

– Det er et paradoks at universitetene bruker dette som begrunnelse, når private forskningsinstitusjoner, som kun er avhengig av eksterne midler, har en mye mindre andel midlertidig ansatte, sier han.

– Har gode grunner

Personalsjef Arne Kristian Hestnes ved NTNU mener at universitetet har gode grunner til ikke å tilby flere fast jobb.

– Mange forskere er kun involvert i korte prosjekter, det er derfor naturlig å tilby midlertidige ansettelsesforhold til disse. Universitetslektorene som er midlertidig ansatt er ofte vikarer for professorer som tar forskningsfri. Disse har gjerne spesialisert kunnskap og kan bare undervise i noen få fag. Dermed vil det være vanskelig å ha en stab med fast ansatte vikarer som kan tre inn over alt, sier han.

Hestnes mener videre at Antonsens sammenligning med private institusjoner blir upresis.

– Mye av forskningen ved universitetene er enda mer spesialisert enn hos private, dermed er det vanskeligere å resirkulere forskere. I tillegg opererer vi under forskjellige lovverk. Lovene ved universitetene har flere åpninger for midlertidighet, men til gjengjeld er det veldig vanskelig å si opp fast ansatte, sier han.

Personalsjefen innrømmer at selv om engasjementene er ment å være korte blir mange likevel værende over lengre perioder; ofte dukker et nytt prosjekt opp når det forrige er over.

– Vi vurderer nå hvorvidt vi kan ansette en del av disse fast, sier Hestnes.