Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – En dyktig konstruert bløff image

– En dyktig konstruert bløff

Institutt for kunst- og medievitenskap mener Stian Hansens 14 eksamner i film- og mediefag har gitt ham mer kompetanse enn han innrømmer.

Stipendiat i filmvitenskap Christer Bakke Andresen ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) kaller saken for en storm i et vannglass.

– Dette er en dyktig konstruert bløff av Hansen og han går ut med dette når semesteret begynner. Det virker som han forsøker å skremme nye studenter fra å studere ved IKM. C på et basisemne er ikke noe stort og han hadde aldri klart dette uten å bruke kunnskap han besitter fra før, sier han.

Sier mer om hans dømmekraft

Instituttleder og filmviter Anne Marit Myrstad ved IKM mener det er grunn til å tro at Stian Hansen har mer kunnskap enn han later som i media. Myrstad har etter oppslaget i forrige Under Dusken selv lest Hansens eksamensoppgave, og tviler på besvarelsen i stor grad kan tilskrives tekstgeneratoren.

Hun mener det faktum at studenter kan klage på sensur åpner for at feil kan skje, men avviser at det har skjedd i dette tilfellet.

– Dette konkrete eksemplet på sensur er ikke egnet som en illustrasjon på at vi hopper bukk over vurderingen, eller triller terning. Hadde besvarelsen virkelig vært meningsløs svada, ville saken vært mer alvorlig for vår del. Stemmer det som Hansen hevder, at besvarelsen er framkommet på til dels uærlig vis, sier det langt mer om hans dømmekraft enn om sensor og faget, sier Myrstad.

Hadde blitt oppdaget

Det var Hansen selv som kalte store deler av oppgaven sin svada. Med utdrag fra besvarelsen ønsket han å illustrere dette.

«Filmen åpner for meningskonstruksjon på flere nivåer, og promoterer tilsynelatende et deterministisk og dialektisk virkelighetssyn med dekonstruert feminisme og et dystert blikk på mannens rolle og det moderne kapitalistisme.»

Universitetslektor Dagfinn Ritland var emneansvarlig for emnet FILM1003 da Hansen avla sin eksamen. Han mener at oppgaven er mer enn bare svada.

– Selv om Hansen har gått seg vill i en del begreper, har oppgaven likevel kvaliteter. Han har valgt en interessant problemstilling og anvender relevant teori på en fornuftig måte, sier Ritland.

Anne Marit Myrstad legger til at Hansen før han begynte på dette filmemnet hadde tatt eksamen i 14 flere film- og mediefaglige emner. Det første så tidlig som i 2004.

– Når han har studert i så mange år kan han ikke ha unngått å tilegne seg en del fagkunnskap. Det er ikke oppsiktsvekkende at han klarer å oppnå en C i et basisemne i filmvitenskap etter å ha avlagt eksamner i så mange relevante emner tidligere. Hadde besvarelsen vært så meningsløs eller uten egenprodusert innhold som Hansen antyder hadde det blitt oppdaget, sier Myrstad.

IKM vil nå undersøke om innrømmelsen til Hansen får konsekvenser. I verste fall kan han miste godkjenningen i emnet. Myrstad mener bruken av tekstgenerator kan gjøre at oppgaven må underkjennes, da bruken kan klassifiseres som avskrift.

– Vi kan ikke sitte på slik informasjon uten å gjøre noe. Denne saken skal vi forfølge, sier Myrstad.

Aktiv nettdebatt

Førsteamanuensis Jon Raundalen ved IKM syntes debatten som Hansen har startet er interessant, men mener den tidligere studenten har vært uryddig i måten han har gått ut på. Han mener Hansen har misforstått humanioras rolle som en objektiv vitenskap, slik som realfagsvitenskap. Raundalen har vært svært aktiv i forskjellige debattforum for å møte Hansens arguementer.

I et innlegg på Under Duskens hjemmesider skriver Raundalen

«Hansen har ikke avslørt noe som helst om studiekvaliteten ved NTNU (...) mens det er hans egen mangel på engasjement i studiene og manglende forståelse for vitenskapen han ga seg i kast med som står avkledd tilbake.»

Har bare presentert fakta

Stian Hansen avviser at han forsøker å skremme nye studenter fra å studere film- og medievitenskap, men mener han heller forsøker å informere dem.

– Jeg håper nye studenter tenker seg om angående å studere film- og medievitenskap. Selv om hele oppgaven min ikke er svada, trenger man ikke å ha studert filmvitenskap for å gjøre seg opp en mening om film, sier han.

Han frykter nå at IKM retter skytset mot ham fremfor å ta debatten om lette fag.

– Det virker som kritikken går mest på meg som person og oppgaven min, ikke problemet jeg prøvde å belyse ved å gå ut med dette. Det at jeg har tatt andre film- og mediefag bør ikke være nok til å få en C i FILM1003, sier han.

Hansen er ikke bekymret for å miste godkjenningen i emnet og sier han anser seg selv som ferdig på NTNU.

– Det eneste problemet kan bli Lånekassen. I verste fall må jeg vente et år til før jeg kan ta opp eksamen igjen og så få det avskrevet på studielånet, sier han.