Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Eksamen rett på mobilen image

Eksamen rett på mobilen

Ny teknologi gjør at eksamen i framtiden kan være papirløs.

Det er HiST som med støtte fra EU har utviklet et system som lar studentene svare på oppgaver via smarttelefoner, tablets og laptoper. Målet med systemene er å engasjere studentene, og har allerede fenget interessen til flere norske og utenlandske universitet og høgskoler.

Førsteamanuensis Roger Bergh ved HiST har vært en av pådriverne bak prosjektet, og er svært fornøyd med resultatene.

– Når studentene får delta aktivt i timene, skaper det engasjement, og dermed bedre læringsmiljø, sier han.

I systemet Peer Learning Assessment System (PeLe) bruker studentene smarttelefoner til å logge seg inn på et nettsted hvor de kan velge svaralternativ. Læreren ser hva studentene har svart, og kan dermed legge opp gjennomgangen etter det. PeLe kan brukes til å avholde øvinger, prøver og eksamener, mens et tidligere system, Student Response System (SRS), brukes for å gi rask tilbakemelding under forelesninger.

Flere prøver

Førsteamanuensis John B. Stav ved HiST sier systemene har noen begrensninger, men tror ikke disse vil være store utfordringer.

– Det må være multiple choice, og det krever god tilgang til trådløst nett. Men dette trenger ikke å være kostbart. Selve systemene er gratis, og man trenger ikke bygge om infrastruktur.

Stav sier PeLe i framtiden kan være et alternativ til dagens eksamenssystem.

– Vi ser for oss flere små prøver underveis, med en mindre avsluttende eksamen. Vi tror studentene vil få bedre læringsutbytte når de får tilbakemelding så raskt.

Positiv til ny teknologi

Student Martin Kjellberg Skjenken ved HiST var positiv til PELE etter prøvetimen.

– Jeg lærer raskere, og dermed mer, sier han.

Skjenken mener at eksamen er et av stedene det er rom for ny teknologi.

– Det er rart at man skal måtte skrive for hånd, når man er så vant til å bruke PC ellers. Da blir man sittende og konsentrere seg om å niskrive på eksamen, og det er vanskelig å yte sitt beste.

Avventende

Dosent Alex Strømme ved fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU er en av dem som har tatt i bruk det tidligste systemet, SRS, i undervisningen. Han ser mange fordeler med systemet.

– Man aktiviserer studentene samtidig som man får tilbakemelding på undervisningen, sier
han.

Strømme håper at også PELE en dag vil komme til NTNU, men tror ikke det skjer med det første.

– Det er veldig spennende teknologi, men krever mer forberedelse fra læreren. Jeg avventer dokumentering av effekten på studentenes motivasjon og mestringsfølelse, sier han.