Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Gunnar Bovim blir ny NTNU-rektor image

Gunnar Bovim blir ny NTNU-rektor

Torsdag ble det bestemt at administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim, tar over etter Torbjørn Digernes.

Bovims navn har vært unntatt offentligheten frem til tirsdag denne uken, og han ble raskt presentert som favoritt til jobben.

– Alle søkerne var godt kvalifisert, men Bovim var helt klart den beste kvalifiserte og en opplagt vinner blant søkerene, sier styreleder Morten Loktu til Universitetsavisa.

Bovim har fra 1998 til 2006 vært ansatt som prodekan og dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Fra 2005 var han viseadministrerende og fra 2006 administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Rent formelt finner tilsettelsen sted 1. august 2013. I løpet av det neste halvåret skal NTNU ansette nye prorektorer og dekaner ved samtlige fakultet, og Bovim vil ha innflytelse på ansettelsen av disse i perioden før han tiltrer i rektorjobben.

De andre søkerne til jobben var prorektorene Berit Kjeldstad og Kari Melby samt dekan Ingvald Strømmen, alle fra NTNU, i tillegg til prorektor Curt Rice fra Universitetet i Tromsø og professor Gunhild Vidén fra Gøteborgs Universitet.