Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Leder med ambisjoner image

Leder med ambisjoner

Gjennom Studenttinget vil Simon Utseth Sandvåg gjøre NTNU bedre på referansegrupper og eksamener.

Interessen for partipolitikk har aldri vært der, men ønsket om å representere studentene har kommet med tiden. Før jul ble byggingeniørstudent Simon Utseth Sandvåg valgt som ny leder for Studenttinget (STi). Nå har han begynt å finne seg til rette i lederstolen, og er klar for å snakke studentenes sak.

Sandvåg var aktiv i Teknisk-natuvitenskapelig forening (Tekna). Gjennom bekjente der ble han interessert i arbeidet til STi. Med tiden vokste engasjementet til studentpolitikken, sammen med ønsket om å kunnes sette ting på dagsordenen. Han trekker frem at noe av gleden ved å være politisk engasjert er samarbeidet med NTNU.

– Vi møter mye velvilje fra universitetet og ledelsen. STi er en viktig del av universitetet, og det er flott at også NTNUs ledelse mener dettte. At vi blir hørt er en stor motivasjonsfaktor for å drive med det vi gjør, sier Sandvåg.

Bedre referansegrupper

Den første hjertesaken Sandvåg ønsket å kjempe for var ordningen med referansegrupper og svikt i oppfølging av disse. For at NTNU skal forbedre seg må vurderingene tas alvorlig av foreleserne hevder han.

– Systemet er sviktende når det utarbeides rapporter som bare legges i en skuff. Hvis tilbakemeldingene ikke blir gjort noe med er det meningsløst. Dette er noe vi ønsker å forandre, sier Sandvåg.

I fjor hadde Sandvåg en deltidsstilling i STis arbeidsutvalg, hvor han hadde hovedansvaret for likestilling og inkludering. Dette har preget hans politikk videre som leder, og er en del av sakene han brenner mest for.

– Et mål er at alle studenter på NTNU skal ha muligheten til å kunne gjøre alt. Om du sitter i rullestol eller har dysleksi skal ikke det være et hinder. Det er et mål at NTNU skal være et universitet for alle, sier Sandvåg.

- Det har vært katastrofalt

En sak som STi og Sandvåg brenner for er kvalitetssikring av eksamener. Han henviser til et høstsemester preget av mye feil fra universitetets side. På eksamen i teknologiledelse ble fasiten delt ut sammen med oppgaven. For Sandvåg er dette et klart bevis på at noe må forbedres.

– Det har vært katastrofalt. Eksamen er det viktigste en student gjør i løpet av et år, og for mange alt sluttkarakteren baseres på. Studenter skal forvente at fakultetet og institusjonene tar det alvorlig, sier Sandvåg.

Han påpeker at kvalitetssikringen kan svikte på flere måter.

– Systemfeilene er lettere å tilgi. Problemet er gjenbruk av eksamener, som kan sammenlignes med holdningssvikt. Det er mye verre. Det kan være en utfordring for en student å skulle gå til en professor og si at slik kan det ikke fortsette, sier Utseth Sandvåg.

Mindre mas, mer synlighet

Studenttinget har slitt lenge med lave oppsluttningstall ved valgene. Sandvåg ser problemet og håper dette kan forbedres.

– Vi må prøve å bli mer synlig, ikke bare i valgperioden. Et tiltak er å lansere småkampanjer hvor vi viser hva vi jobber for. Det blir fort slik at Studenttinget på stand assosieres med valg og mas. Den trenden har vi lyst til å snu, sier han.

Sandvåg vil satse mer på å gå ut i media, henge opp plakater og bli mer tilstede for studentene på campus.

– Jeg har forståelse for at ikke alle vet hvem vi er eller hva vi gjør. Det er derfor viktig at vi aktivt får ut mer informasjon, og gjør sakene våre aktuelle nok, sier han.