Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article NTNU får stryk i kvalitetssikring image

NTNU får stryk i kvalitetssikring

Etter at forrige NOKUT–undersøkelse ikke ble godkjent, jobber universitetet nå for å finne en løsning.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) valgte å ikke godkjenne kvalitetssikringen av utdanningen ved NTNU etter et besøk i fjor høst. Etter å ha besøkt tre forskjellige studieprogram konkluderte de med at kvalitetssikringene på programmene var for dårlig. Utfordringen til NTNU er nå å raskt få på plass et system som fungerer.

Leder Simon Utseth Sandvåg for Studenttinget ved NTNU mener det er lett å lage et bra system, problemet er å få med alle studieprogrammene. Alle bør ha kjennskap til systemet slik at det fungerer.

– Om NOKUT treffer noen studenter som ikke vet noe om kvalitetssikringen ved NTNU, kan det være nok til at de ikke godkjenner systemet, sier Utseth Sandvåg.

NTNU har frem til 25. oktober på å lage et nytt og bedre system. Det er dette de jobber med nå, sammen med blant annet Studenttinget. Det holdes flere møter med rektor, prorektor og dekaner for å komme fram til en løsning.

– Det er viktig å få frem at NOKUT ikke mener NTNU har dårlige utdanningssystem eller dårlig kvalitet, forteller Utseth Sandvåg.

– Kan miste et privilegium

Nestleder Sondre Jahr Nygaard for fag og forskningspolitisk ved NTNU forteller at dersom NOKUT velger å underkjenne etter en ny evaluering i januar, mister universitetet retten til å selv opprette nye studieprogram. Det må da sendes søknad til NOKUT, som må vurdere å godkjenne.

– Det som skjer er at et veldig stort universitetsprivilegium blir tatt fra oss, sier Jahr Nygaard.

Universitetet har hatt seks måneder på å lage et bedre system og forbedre kvalitetssikringen. NOKUT kommer i januar på nytt besøk for å evaluere tre nye studieprogram og evaluere om NTNU har blitt bedre.

Har mulighet til å bli bedre

Studenttinget har lenge snakket om å forbedre bruken av referansegruppene, Utseth Sandvåg mener derfor det var bra at NOKUT ikke godkjente undersøkelsen.

– Det gir NTNU store muligheter til å endre og forbedre kvalitetssikringen, det skylder de studentene, sier lederen for Studenttinget.

De jobber for at studentene skal bli hørt og ha muligheten til å gi evalueringer både før og etter eksamen.

– Vi har fått klager på at forelesninger og eksamener ikke samsvarer, derfor bør elever bli hørt etter eksamnene også, sier Utseth Sandvåg.

Studenttinget mener det er viktig å få mer fokus på at referansegrupper skal fungere optimalt, og de vil ha med så mange professorer og studenter som mulig for å bedre utdanningskvaliteten.

Useth Sandvåg legger til at Studenttinget er de som kjenner studentene best i denne saken, og blir derfor hørt. NOKUT påpeker at studentene må bli kjent med kvalitetssikringssystemet.

Dette blir tatt opp på møtene og i utdanningsutvalget, som videre skal presentere forslaget i styremøtet i starten av oktober.