Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Venter i månedsvis på psykolog image

Venter i månedsvis på psykolog

I Tromsø får du time hos studentsamskipnadens psykiske helsetjeneste innen noen dager. I Stavanger må du vente opptil seks uker.

Ventetiden på psykologitimer varierer mye i samskipnadene i de største studentbyene.

Ved den psykososiale helsetjenesten til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) får de fleste tilbud om en registreringssamtale innen to uker. Deretter kan det gå opptil tolv uker før man kommer i gang med behandlingen.

Får beskjed om å prøve igjen senere

Seksjon for psykisk helse ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har stor pågang. Mange studenter opplever at de får beskjed om å ringe igjen for å få en time noen uker senere, når de kontakter tjenesten.

– Vi har et estimat på at rundt 1800 studenter har kontaktet oss i 2013 uten å få time på første forsøk, sier leder Kari Jussie Lønning ved SiO Helse.

I 2013 fikk 2100 studenter inntakssamtale ved seksjon for psykisk helse, i tillegg til at de gjennomførte over 10.000 behandlingssamtaler. SiO tilbyr også rådgivning hos sosionomer, med ventetid på rundt to uker.

Seksjonen gjennomfører nå et prosjekt for å blant annet få eksakt oversikt over antall henvendelser.

SiO har ingen dokumentasjon som viser en økning eller reduksjon i antallet henvendelser. Lønning mener nivået på henvendelser fra studenter med psykiske utfordringer er relativt stabilt.

Stadig flere søker hjelp i Bergen

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) opplever en jevn økning i antallet henvendelser til den psykiske helsetjenesten. De siste fem årene har antallet henvendelser økt med omlag fem til ti prosent i året.

Den psykiske helsetjenesten i Bergen hadde i fjor rundt 1200 nye henvendelser. Det tilsvarer rundt 4.5 prosent av studentmassen som er tilknyttet samskipnaden.

– Nå er ventetiden på psykologsamtaler etter første henvendelse på rundt en måned. Deretter får de fleste behandlingstimer med en til to ukers mellomrom. Det varierer litt fra sak til sak, sier leder Øystein Sandve for Studentenes psykiske helsetjeneste i SiB.

Får time innen en uke i Tromsø

I Tromsø oppsøker rundt syv prosent av studentmassen rådgivningstjenestene til samskipnaden.

– Men det er viktig å presisere at ikke alle de syv prosentene har psykiske problemer. Vi tilbyr hjelp i vid forstand, og studentene kommer med problemer i et bredt spekter, fra kjærlighetssorg til tyngre psykiske utfordringer, sier avdelingsleder for studentrådgivning Ola Otterlei i Studentsamskipnaden ved Universitetet i Tromsø.

Andelen har holdt seg relativt stabil de siste årene. I Tromsø har samskipnaden som mål at ventetiden til tilbud om samtale med sosionom eller psykolog er innen to uker. I praksis får de fleste time i løpet av en uke, ifølge Otterlei.

Opptil seks uker ventetid i Stavanger

I Stavanger har de heller ikke opplevd en økning i konsultasjonstallene de siste to årene. Rundt 3,5 prosent av studentene benyttet seg av samskipnadens psykososiale tilbud.

Psykolog Marianne Berge Skår ved Studentsamskipnaden i Stavanger sier de ikke har mange studenter på venteliste. Likevel er ventetiden rundt fire uker, i travle perioder opptil seks uker.

– Det er vanskelig å anslå hvor mange studenter i Stavanger som sliter psykisk, ettersom alle ikke nødvendigvis er innom vårt tilbud. Mange får henvisning til spesialhelsetjenesten rett fra fastlegen sin, sier Berge Skår.

Les mer om psykisk helse:

Minst 15 prosent av trondheimsstudentene sliter psykisk

«Generasjon perfekt» møter veggen

Må vente opptil tolv uker på psykologbehandling

NKH nektes psykologtilbud