Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Må vente opptil tolv uker på psykologbehandling image

Må vente opptil tolv uker på psykologbehandling

SiT må leie inn tjenester fra andre psykologkontorer i Trondheim for å få unna alle som trenger hjelp.

Fra 2001 til 2012 økte bruken av Studentsamskipnaden i Trondheim sine psykologtjenester fra 2 til 3,1 prosent.

Leder for psykososial helsetjeneste Ottar Hummelsund i SiT forteller at 25 prosent av pasientene oppgir vansker med studiene som hovedårsak til at de tar kontakt. Andre klarer seg på skolen, men sliter sosialt.

Ventetid før terapi

Ideelt sett skal man få en registreringssamtale innen to uker, ifølge Hummelsund. Så må de fleste påregne ventetid før de kommer i gang med ukentlige terapisamtaler.

Ventetiden varierer avhengig av pågang.

– Vi har som målsetning å gi alle en time innen ti uker, men i høykonjukturer kan det gå opp mot tolv, sier Hummelsund.

Åpent for alle

SiT har et lavterskeltilbud for studenter som som sliter. Tjenesten er i utgangspunktet åpen for alle som tar kontakt. De tilbyr samtalebehandling til studenter med lettere til moderate psykiske lidelser, studenter som har opplevd traumer eller strever med andre psykiske problemer de ikke vet hvordan de skal komme over.

Hvis det er nødvendig med spesialkompetanse eller medisinering henviser SiT videre.

– Alle som har betalt studieavgift til SiT kan henvende seg til oss, uten henvisning fra fastlege, sier Hemmelsund.

Han sier at ingen studieretninger eller grupper er overrepresentert, men det er litt flere kvinner enn menn som benytter tilbudet.