Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Nektes psykologtilbud image

Nektes psykologtilbud

Studenter ved Norges Kreative Høyskole (NKH) i Trondheim får ikke benytte seg av SiT sitt tilbud om psykolog.

Studentskipnaden i Trondheim (SiT) sin psykososiale helsetjeneste er et lavterskeltilbud for studenter som trenger noen å snakke med. Her kan studenter få rimelig behandling av psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer.

Ordningen er det eneste studenttilbudet av sitt slag i Trondheim, og er tilrettelagt for høyskole- og universitetsstudenter som betaler semesteravgift til SiT. Dette innebærer at studenter ved NKH ikke får benytte seg av tilbudet.

Reagerer på forskjellsbehandling

Under Dusken har tidligere skrevet at så mange som 5000 studenter i Trondheim sliter med å takle hverdagen. Fotografistudent Tommy Haugen ved NKH, reager på at han og medstudentene står uten tilbud om psykolog til en studentvennlig pris.

– Jeg har selv ikke hatt noe behov for å gå til psykolog, men det er synd at vi ikke har de samme velferdsgodene som andre studenter i Trondheim. Dette gjelder også tilbudet om studentboliger og trening. Jeg forventet ikke å bli forskjellsbehandlet da jeg flyttet hit, sier han.

Han tror flere studenter på NKH ville oppsøkt profesjonell hjelp dersom de hadde hatt tilgang til SiT sine psykosoiale helsetjenester.

– Vi betaler allerede flere tusen kroner for å studere. Da er det ikke rart at mange føler de ikke kan ta seg råd til å oppsøke psykolog, selv om de kanskje har behov for det, sier Haugen oppgitt.

Defineres ikke som studenter

Viseadministrerende direktør Else Naustdal i SiT, sier at NKH ikke oppfyller kriteriene for å tilhøre en studentsamskipnad.

– I henhold til universitets- og høyskoleloven defineres man ikke som student når man tar en toårig utdannelse ved NKH. Den psykososiale helsetjenesten er finansiert gjennom semesteravgiften som studenter ved de andre utdanningsinstitusjonene i Trondheim betaler. NKHs studenter betaler ikke denne semesteravgiften og kan dermed ikke benytte seg av velferdstjenestene som SiT tilbyr, sier hun.

Hun er enig i at ordningen kan oppfattes som urettferdig for studentene, men understreker at det er loven som er slik.

– Vi har hatt et møte med NKH hvor vi orienterte om mulighetene for framtidig tilknytning til SiT, men skolen må oppfylle visse krav før de kan bli tilknyttet. De må også søke om tillatelse fra Kunnskapsdepartementet, sier Naustdal.

– NKH har et ansvar

Lederen for Velferdstinget i Trondheim, Vilde Coward, mener NKH selv har et ansvar for å sikre at studentene deres har et godt nok helsetilbud i Trondheim.

– Så lenge NKH ikke oppfyller kriteriene for å tilhøre SiT, mener jeg de bør finne andre alternativer for å sikre velferden til studentene sine, sier hun.

Coward forteller at inntil BI ble medlem av SiT i fjor, hadde de egne avtaler som sørget for at studentene deres kunne gå til private psykologer for en lavere pris.

– Når BI klarte å få til en slik ordning, bør NKH også få det til. Skolen er absolutt stor nok til det, mener hun.