Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Feiret nytt kvalitetssikringssystem image

Feiret nytt kvalitetssikringssystem

Studenttinget feiret forrige uke innføring av nytt kvalitetssystem ved NTNU. Leder Elena Bogen Slydal oppfordrer til kollektiv innsats for å sikre at systemet skal fungere i framtiden.

Kvalitetssikringen ved NTNU ble i februar i fjor underkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), og det har siden blitt arbeidet for å utforme et nytt kvalitetssikringssystem. Underkjenningen gir ingen indikasjon på at kvaliteten ved NTNU er for svak, men at det var for dårlige mekanismer for å sikre at undervisningen var god nok.

– Da Nokut i fjor ikke godkjente kvalitetssikringssystemet, ble vi i Studenttinget trukket tidlig inn i utformingen av det nye systemet, sier tidligere leder av Studenttinget Simon Utseth Sandvåg.

Mer åpenhet og nærhet

Det nye systemet innebærer mer åpenhet og klarere arbeidsfordeling i de ulike instansene. Et problem ved det gamle systemet var at nærheten til studentene var for liten. Det nye systemet skal gjøre det lettere å fi nne ut hvor feil har oppstått, og hvordan dette kan rettes opp i. Referansegruppene skal gi tydeligere tilbakemelding. Arbeidsoppgaver innenfor administrasjonen skal også bli tydeligere. Sandvåg forteller at det skal bli tydeligere hva i systemet som fører til misfornøyde studenter.

– Dersom studenter opplever at det er vanskelig å fi nne fram i systemet, vil færre velge å rapportere feil. Håpet er at dette blir bedre nå, sier han.

Han vektlegger at godkjenningen av systemet kun er første steg, og at det virkelige arbeidet med forbedring av systemet starter nå.

– Dette er bare grunnmuren, sier han.

[ image ]
Foto: Katinka Goffin

Ikke ferdig

Leder Elena Bogen Slydal i Studenttinget, er enig i at dette kun er begynnelsen på en forbedring av systemet.

– Dette er noe vi har arbeidet hardt for i mange år, og i dag skal vi feire. men det viktige er at vi følger dette opp og arbeider hardt, sier hun.

Hun er fornøyd med Studenttingets bidrag, og håper at en kollektiv innsats skal føre til ytterligere forbedringer.

– Nå går vi inn i en prosess der vi skal forsikre oss om at alle ledd på universitetet følger det nye systemet, sier Slydal.

Hun ser positivt på veien videre og mener systemet vil gjøre det enklere for studenter å kunne rapportere feil dersom de oppstår.

– Studenttinget fungerer som et mellomledd som skal hjelpe studenter. Med det nye systemet vil det være enklere for studenter å rapportere på egenhånd, sier hun.

[ image ]
Foto: Katinka Goffin

Delaktig studentting

Seniorrådgiver Ole Kristen Solbjørg ved NTNU - som har vært sentral i utformingen av det nye systemet - gir Studenttinget ros for deres bidrag i utformingen. Han legger vekt på at de har fungert godt som et mellomledd mellom studenter og administrasjon.

– Studenttingets bidrag har vært viktig på flere områder. Dette er konstruktive, engasjerte studenter som ofrer seg for en bedre studiehverdag, sier han.

Han forteller at Studenttingets tilbakemeldinger på hvordan emnene fungerer, og hva som bør endres på, har vært viktig.

Solbjørg forteller at han også er fornøyd med prosessen i sin helhet.

– Det at vi har klart å felles samles om et system ved syv forskjellige fakulteter er fantastisk, sier Solbjørg.