Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article – Har ikke engang psykologtjeneste image

– Har ikke engang psykologtjeneste

Arbeidet er nå i gang for at også studenter ved NKH skal få bli en del av velferdstilbudet til SiT.

Leder Antonette Brevik i hovedstyret i Studentunionen Campus Kristiania studerer grafisk design ved NKH, og synes det er urettferdig at studentene der i dag er ekskludert fra SiT. Hun mener det er på tide med forandring.

– Hvorfor NKH ikke er med i SiT er noe stort sett all studentene her ved NKH spør seg om. Det er fantastisk at det arbeides for at vi skal bli med i SiT, sier hun.

Håper på snarlig løsning

Avdelingsdirektør Camilla Prytz ved NKH Trondheim sier at NKF aldri var en del av SiT nettopp fordi de var en fagskole.

– Det er først nå når vi har blitt en høgskole at det har blitt naturlig for oss å forsøke å bli en del av studentsamskipnaden, sier hun.

Hun sier at det er totalpakken av studentvelferd gjennom SiT som NKH nå ønsker å tilby sine studenter. I dag har de kun kantine, men ingen helse- eller treningstilbud.

– Vi er allerede i dialog med SiT, og arbeider fra sentralt hold i Oslo med å få i stand en avtale, sier Prytz.

Hun sier at studentunionen i Trondheim vil bli involvert så snart de formelle avklaringene er på plass.

– Vi regner med og forventer at det går i orden i løpet av året, sier hun. Leder Anne Finstad i Velferdstinget i Trondheim sier at Campus Kristiania, som NKH er en del av, har vist sin interesse for SiT. I og med at saken er oppe til vurdering ønsker hun ikke å gå inn på Velferdstingets innstilling til saken.

– Vi har et inntrykk av at NKH ønsker å bli en del av SiT, og dette er en sak som Velferdstinget kommer til å behandle i løpet av studieåret, sier hun.

Mangler psykologtjeneste

Brevik sier at det er stor interesse blant NKH-studentene for å bli en del av SiT.

– Vi ønsker å bli med i SiT på grunn av alle de gode tilbudene innen idrett og helse som andre studenter har fordeler av, men som vi ekskluderes fra i og med at NKH ikke er en del av SiT, sier hun.

Hun sier at med unntak av et fotballag og et idrettsutvalg i studentorganisasjonen, har NKH-studentene ingen egne helse- eller treningstilbud.

– Vi har heller ingen egen psykologtjeneste, noe som er veldig synd. De kreative studentene er like utsatt for å slite psykisk som andre studenter i byen, sier Brevik.

Under Dusken har tidligere skrevet om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) 2014. Der kommer det fram at èn av fem sliter med tunge psykiske vansker, men fordi NKH ikke er med i samskipnaden, mangler det tall derfra.

Annen praksis i Oslo og Bergen

NKHs avdelinger i Oslo og Bergen er allerede med i studentsamskipnadene der. Prytz sier at NKH i Oslo og Bergen ble høgskole omtrent samtidig med NKF i Trondheim, men at de av andre grunner var med i studentsamskipnadene allerede mens de var fagskoler.

– Markedshøgskolen (som er en del av samme overordnede organisasjon, Campus Kristiania, journ. anm.) er samlokalisert med NKH i Oslo og Bergen, så det var mer naturlig å tilby samskipnadstjenestene også for fagskolen NKF i Oslo og Bergen, sier hun.

Visekonsernsjef Else Naustdal i SiT forklarer at denne typen avgjørelser bygger på loven om studentsamskipnader.

– For å bli en del av en studentsamskipnad må skolen i utgangspunktet være en høgskole, og utdanne bachelorstudenter og ha årsstudier, til forskjell har en fagskole gjerne toårige studier, sier hun.

Naustdal sier at det likevel gjøres unntak, og at dette er noe konsernstyret vurderer i hvert enkelt tilfelle, i tillegg til at skolen må søke til Kunnskapsdepartementet.

– Det er Kunnskapsdepartemente som bestemmer hvilke utdanningsinstitusjoner som knyttes til den enkelte samskipnad, og det kan gjøres unntak blant annet av kulturelle og historiske grunner, sier hun.