Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article – Mexico er mafiaens land image

– Mexico er mafiaens land

43 studenter er trolig drept og dumpet i en massegrav av korrupt politi. Mexicanske studenter forteller om utstrakt politivold, korrupsjon og urettferdighet.

Mellom 40 og 50 studenter fra en lærerhøyskole i Iguala, Mexico dro den 27. september inn til sentrum for å demonstrere mot diskriminering i arbeidslivet. De ville også samle inn penger til en større markering til minne om studentmassakren i Tlalteloco i 1968 da flere hundre studenter ble drept av sikkerhetsstyrker.

Politiet, støttet av kriminelle, åpnet ild. De drepte seks ubevæpnede mexicanske ungdommer mens de satt i busser på vei hjem, 43 andre studenter ble arrestert og ført bort. Studentene har nå vært forsvunnet i flere uker.

Det er funnet flere massegraver i området, men det er ikke bekreftet om studentene ligger i en av disse. Dette fordi likene i disse gravene er blitt partert og satt fyr på, de er ugjenkjennelige.

Etter denne hendelsen har regjeringsstyrker stengt av området og man har arrestert rundt 20 politimenn som har tilknytning til kriminelle organisasjoner. Politisjefen og guvernøren er på rømmen.

Mexicanske studenter forteller om en hverdag preget av korrupsjon og politivold.

[ image ]
OVERLEVELSESKAMP: Den mexicanske studentene Emmanuel Álvarez Brunel forteller om en situasjon med omfattende voldsbruk og grov urettferdighet

Framtidens lærere — En trussel

Lærerhøyskolene i det rurale Mexico, såkalte «Normalistas», som de drepte studentene tilhørte, legger vekt på sosial deltakelse, og har en historie med politisk aktivisme. Normalista-skolene er kjent for å være revolusjonære og er inspirert av ledere som Che Guevara, Lenin og Marx.

Emmanuel Álvarez Brunel bor i Mexico City og jobber med mastergraden sin i menneskerettigheter og fredsbevaring ved Universidad del Claustro de Sor Juana.

«Vi lever i ekstrem vold. Rettferdighet eksisterer ikke.»
– Emmanuel Álvarez Brunel, student i Mexico City

Han forteller at regjeringen ser på Normalista-skolene som en trussel. Senest nå i oktober er budsjettet til disse skolene foreslått redusert med 50 prosent. De befinner seg i en konstant kamp for å overleve.

– I en demonstrasjon i desember 2011 ble to studenter ved en Normalista-skole drept, Jorge Alexis Herrera Pino og Gabriel Echeverría de Jesús, forteller han.

Álvarez Brunel forteller at mange universiteter samarbeider med myndighetene, og at de politiske partiene har voldelige grupperinger ved skolene.

– Såkalte «Porros», er studenter betalt av regjeringen for å angripe og bryte opp studentdemonstrasjoner, sier Brunel.

Ingen tillit til politiet

Ifølge Transparency International mener 90 prosent av den mexicanske befolkningen at politiet er korrupte.

Paola Barquet bor i Mexico City, og ifølge henne er politiet den bevæpnede fløyen av undertrykkerne man kaller regjeringen. Politiet tjener og forsvarer interessene til regjeringen, mens alle som kjemper for sine konstitusjonelle- og menneskerettigheter er fienden.

«Politiet er de første til å spørre: "Hvordan vil du løse dette?" Det egentlige spørsmålet er hvor mye penger man har på seg.»
Paola Barquet, student i Mexico City

– Jeg har aldri følt meg trygg rundt politiet. I stedet for å beskytte samfunnet, angriper de og raner deg hver gang de har muligheten. Regjeringen har utnyttet mennesker med lav utdannelse og dårlig økonomi. De tilbyr dem jobb i politiet og lover dem goder som høy lønn. Når regjeringen ikke holder løftene fører det til utstrakt korrupsjon, forklarer hun.

Barquet forteller at politiet nå har lov til å stoppe hvem som helst, hvor som helst, når som helst for å foreta en «rutinekontroll», for så å finne på en overtredelse.

– Politiet er de første til å spørre: «Hvordan vil du løse dette?» Det egentlige spørsmålet er hvor mye penger man har på seg, forteller hun.

– Mafiaens land

Barquet forteller at det er tette bånd mellom kriminelle organisasjoner og politi. Hun sier at det har vært utallige voldelige hendelser hvor de arresterte har tilknytning til politiet. Samtidig betaler kriminelle for beskyttelse av politiet slik at de uforstyrret kan bryte loven.

– Mexico er mafiaens land. Det er kriminelle organisasjoner i alle nivåer av offentlige og private strukturer: Gatemarkeder, offentlig transport, utdannelse, politi, politikere, juridiske system og avfallshåndtering, forklarer hun.

Álvarez Brunel mener at regjeringen har skapt en tilstand av konstant frykt blant befolkningen. Man tør ikke lenger å gå i gatene. Han forteller at man har opplevd en enorm humanitær krise etter at «krigen mot narkotikakartellene» startet i 2006 og rettferdig gjorde utplassering av militærstyrker i hele landet.

– Vi lever i ekstrem vold. Rettferdighet eksisterer ikke, sier Brunel.

«Vær så snill, spre sannheten om hva som foregår i Mexico. Legg press på mexicanske representanter i deres land. Vi må stå forente som studenter.»
Jorge Huerta, student i Mexico City

Thalía Güido har en kommunikasjonsutdannelse fra Claustro de Sor Juana University og jobber som frilansjournalist. Hun forteller at statssystemet de lever under begår forferdelige forbrytelser mot både mennesker og økosystemet for å tilrive seg mer makt og profitt.

– Min generasjons framtid ser håpløs ut. Hvor enn du går er det skremmende høye nivåer av vold. Alle kan nås av myndighetenes korrupte armer, uansett hvem du er og hvilken tittel du har, sier hun.

[ image ]
Foto: Subversiones.org
UREDDE: Mexicanske studenter vil stille politiet og myndighetene til ansvar for drapet på sine medstudenter.

Barquet, Álvarez Brunel og Güido forteller alle at de selv har blitt utsatt for politivold. Barquet forteller at politiet ble svært voldelige under fredelige demonstrasjoner mot den sittende presidenten Enrique Peña Nieto den 1. september og 1. desember 2013.

– Mange ble skadet. En student mistet et øye, og en lærer døde av en hodeskade han fikk da han ble truffet av en tåregassbombe. Mange av vennene mine ble arrestert uten grunn, og måtte betale seg ut av fengsel med store pengesummer, forteller hun.

– Lokale myndigheter er svake og lette å korrumpere

Bendicte Bull, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning tegner et bilde av en regjering som har mistet kontrollen over landet.

Hun forteller at korrupsjon generelt er svært utbredt, men at det varierer en del mellom ulike områder i Mexico. Hun mener at en del av årsaken er at den føderale staten ikke har vært til stede i enkelte områder.

«Nå er sannsynligvis 49 studenter drept på bestialsk vis, noe som har skapt protester over hele Mexico, og man snakker om statskollaps. Likevel har det bare vært korte snutter i norske medier.»
Benedicte Bull, professor ved UiO

– Lokale myndigheter er svake og lette å korrumpere. Når det da vokser fram narkotikahandel som gir lokale grupperinger store inntekter, skapes parallelle maktstrukturer til staten, forklarer hun.

Bull mener at det kreves innsats på flere områder for å få bukt med korrupsjonen. Hun forteller at det blant politikerne er en elite, uten innsyn og demokratisk kontroll, som styrer.

–Politikerne må være villige til å sikre demokratisk kontroll av offentlig administrasjon og åpenhet knyttet til offentlige finanser. Uten dette vil organisert kriminalitet overta, slik den har gjort i Iguala, Guerrero, mener hun.

– Skandaløst dårlig mediedekning

Veldig få norske studenter er klar over at 40 til 50 mexicanske studenter er bortført og mest sannsynlig drept av korrupt politi. Benedicte Bull kaller den norske mediedekningen skandaløst dårlig.

– Nå er sannsynligvis 49 studenter drept på bestialsk vis, noe som har skapt protester over hele Mexico, og man snakker om statskollaps. Likevel har det bare vært korte snutter i norske medier, sier hun.

Jorge Huerta bor i Mexico City og studerer menneskerettigheter og fredsbygging. Han forteller at han har venner blant studentene som nå er bortført og mest sannsynlig drept av korrupt politi.

Han mener at Mexico bruker mye penger på å bygge et bilde utad av et land som er demokratisk og fritt. Han oppfordrer norske studenter til å engasjere seg.

– Vær så snill, spre sannheten om hva som foregår i Mexico. Legg press på mexicanske representanter i deres land. Vi må stå forente som studenter, ber Huerta.

– Norske myndigheter bør ta affære

Leder Jørn Wichne Pedersen i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) forteller at studenter og akademikere i Guerrero lenge har levd i en uholdbar hverdag preget av vold, trusler og drap.

– Mexicanske myndigheter virker ikke i stand til å håndtere voldsproblematikken og dette har ført til sinne og frustrasjon blant studenter og lærere.

Wichne Pedersen forteller at hundrevis av studenter og lærere har deltatt i voldelige demonstrasjoner. Han mener tilliten til mexicanske myndigheter har nådd bunnen og er redd situasjonen skal eskalere.

– Norske myndigheter bør ta opp den prekære situasjonen til studenter og akademikere i sin dialog med mexicanske myndigheter. I tillegg bør regjeringen i aller høyeste grad trappe opp støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med voldsproblematikk i regionen, avslutter Wichne Pedersen.