Nyheter
Kommentar
Leder
Debatt
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Musikk
Kultur
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Article Hvordan takle angsten image

Hvordan takle angsten

Opplever du angst i en krevende studiehverdag, er du ikke alene. Her er tipsene for hvordan du takler det bedre.

Stadig flere studenter søker hjelp hos psykolog. I 2014 var 1511 studenter innom Studentsamskipnaden i Trondheims psykososiale helsetjeneste, og av disse slet 19 prosent med ulike former for angst. Særlig eksamensangst er et utbredt problem blant studenter. I Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014, sier om lag hver åttende student at de plages mye av eksamensangst.

Det kan være mange grunner til at angst er så utbredt blant studentmassen.

– Vi pleier å forklare det med at studenter er i en oppbruddssituasjon. De flytter hjemmefra og til et nytt miljø der de skal klare seg på egenhånd, sier avdelingsleder Marianne Ingeborg Karlsen i SiT Råd. Sammen med Ann Marit Longva er hun kursleder for SiTs stressmestringskurs.

Ottar Hummelsund, leder ved SiT psykososial helsetjeneste, sier at angst er en av de hyppigste grunnene til at studenter tar kontakt.

– Det å flytte fra trygge omgivelser til et nytt miljø med nye relasjoner kan være vanskelig for mange. Studenter blir også utsatt for en prestasjonskultur, og det er lett å komme inn i sirkler hvor man sammenligner seg med andre, sier han.

Hvordan takle angst og stress?

Hummelsund mener at det er viktig å finne ut hva det er som skaper angsten, og om det er mulig å redusere denne ved enkle tiltak som gir følelsen av mestring.

Å utsette deg selv for de situasjonene du er redd for er noe av det mest effektive du kan gjøre, dersom du står lenge nok i situasjonen til at angsten går ned. Med erfaring vil mange kunne skue tilbake og tenke: Hva var det jeg var redd for?

Av og til kan det å lage realistiske planer, og å lære seg å si nei, være til hjelp.

– Mange er flinke til å lage seg planer, men de er ofte litt for optimistiske. Lag realistiske planer. Et godt tips er å sette opp tre ting du skal gjøre, og når du er ferdig kan du sette opp tre nye ting, sier hun.

I tillegg har studenter ofte en tendens til å utsette ting. Dette gjør vi når vi ikke helt vet hvor vi skal begynne, og når vi føler at det er mye som er ugjort og diffust. Ofte er det nettopp det å starte som er det vanskeligste.

– Et godt råd er å si til deg selv at du bare skal jobbe i ti minutter. Du lager ikke en plan engang. Du jobber i ti minutter, og så kan du eventuelt ta en liten pause før du tar ti minutter til. Da har du kommet i gang, sier Karlsen.

Ikke multitask

[ image ]
Foto: Hans Fredrik Sunde
Ingebjørg Karlsen og Ann Marit Longva arrangerer stressmestringskurs for SiT der studenter får hjelp til å takle hverdagsangst.
Den største tidstyven for studenter er derimot multitasking, ifølge Longva.

– Jobb med én ting om gangen. Det er en myte at vi er gode på multitasking. Skal vi lære noe for første gang, kan vi bare gjøre én ting om gangen. Mange studenter sliter med å holde på konsentrasjonen over lengre tid, fordi de hele tiden blir avbrutt. Hjernen gjør veldig lite når vi multitasker, men vi blir samtidig utrolig slitne, sier hun.

Longva mener at pusten er den mest effektive måten å regulere stress og følelser på.

– Når vi stresser glemmer vi å puste riktig. Vi puster bare med den øverste delen av brystet, og ikke med magen. Da får vi ikke nok oksygen. Trekk heller pusten dypt, og ta dype åndedrag, råder hun.

Få hjelp og støtte

En annen ting som kan redusere angst og stress, er sosial støtte. Å snakke med medstudentene dine kan være en god stressdemper.

– Det er lett å sammenligne seg selv med andre, og tenke at de mestrer studiehverdagen mye bedre. Hvis du snakker med dem, vil du derimot finne ut at de har akkurat de samme tankene og bekymringene som deg. Bare det i seg selv er stressreduserende, sier Karlsen.

Karlsen råder også studenter til å utnytte de hjelpetilbudene de har rundt seg, som Studentservice på NTNU, og veiledere rundt omkring.

– Helsesøster finnes på de fleste campuser i Trondheim, de er eksperter på studenthelse, sier hun.

Karlsen mener også at positive affirmasjoner, som «jeg er god nok» og «dette går fint», kan hjelpe deg i riktig retning.

– Jobb med tankene. Jo oftere du tenker en tanke, desto lettere vil det være å gå tilbake til de samme tankemønstrene. Endre hva du sier til deg selv, og lag nye tankebaner, sier Karlsen.

Helt normalt

Angst er ikke uvanlig, og kommer i mange utgaver. Særlig panikkangst er noe av det mest ubehagelige en kan oppleve.

– Trøsten er at vi rent fysiologisk ikke er laget slik at slike angsttopper kan vare særlig lenge, selv om hvert minutt i en slik tilstand kan oppleves som en evighet, sier Hummelsund.

Longva mener at man bør ta noen skritt tilbake og se på det store bildet.

– Eksamen er viktig, men det er ikke avgjørende for hvor vellykket du blir. Gjør ditt beste. Skjærer det seg kan du alltids konte eller ta opp faget.

Hummelsund understreker at det er viktig å ta vare på seg selv og helsen sin. For eksempel er det viktig å sove, hvile nok og være i fysisk aktivitet. Det gjør at du har mer å gå på når utfordringene kommer.

Noen ganger skapes angsten av at man lever etter «gamle arbeidstegninger» over seg selv og andre, som er skapt i egen historie og erfaringer. Da kan det å få hjelp være bra for å forstå og bli kjent med seg selv. Slik kan du få regulert angsten og bli friere til å ta selvstendige valg, uten for mye angst.

Det er også viktig å huske på at angst er en normal reaksjon hos mennesker. Angsten hjelper deg med å håndtere en vanskelig situasjon ved å stimulere til handling.

– Den er rett og slett helt nødvendig for at vi mennesker skal kunne overleve, understreker Hummelsund.