Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Systematisk udemokratisk image

Systematisk udemokratisk

- NTNU-styret og Studenttinget har manglet evnen til å løfte debattene ut av møterommene og inn i det offentlige ordskiftet, mener Martin Gundersen og Miriam Nesbø.

I år hadde studenttings- og studentrepresentantsvalget muligheten til å mobilisere trondheimsstudenten. Dette kunne vært valget som ga studentdemokratiet sterkt tiltrengt legitimitet, men valget ble igjen skuslet bort.

I Bergen gikk valgdeltakelsen opp fra 18 til 22 prosent ved årets valg. I den forbindelse uttalte medlem Tord Lauvland Bjørnevik i Studentenes valgstyre i Bergen til Studvest at: «Én stor forskjell vi har sett fra tidligere er at valglistene har vært veldig aktive gjennom hele året. Det gjør at folk får et forhold til listene, som igjen øker sannsynligheten for at de ender opp med å stemme.»

Dette er en virkelighetsbeskrivelse som er vanskelig å kjenne igjen i på denne siden av Dovre. 12,9 prosent oppslutning vitner ikke om at studentene ser viktigheten av ordninga. I arbeidet med nytt studentdemokrati tilpasset den fusjonerte kjempen må de tillitsvalgte selv innse viktigheten av å arbeide utover, ikke bare innad.

Det er ingen grunn til å tro at styrerepresentantene Tangene og Landsem ikke har greid å sette fokus på viktige studentsaker i NTNU-styret, men de og Studenttinget har manglet evnen til å løfte debattene ut av møterommene og inn i det offentlige ordskiftet. De debattene som har nådd studentene er i begrenset grad drevet fram og forklart tydelig nok av de tillitsvalgte. Selv om studentpolitikk ikke er studentfestival, signerte i overkant av 4 000 oppropet mot ny studieforskift. Det burde være mulig for de påtroppende å hente inspirasjon fra denne saken, og arbeidet gjort i andre norske studiebyer.

Det har vært en jevnt lav oppslutning i både studenttings- og styrevalg ved NTNU. 2011 var et beskjedent toppår, da 16,7 prosent avga sin stemme i studenttingsvalget. Det labre engasjementet er et alvorlig varsko på at det de tillitsvalgte har gjort til nå ikke har fungert.

For det er ikke spesielt vanskelig å stemme, som avtroppende studentrepresentant Elise Landsem sa til Dusken.no den 22. oktober. Det er mer nærliggende å tro at mange har slitt med å svare på spørsmålet: Hvorfor?