Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Går vi glipp av lærertalenter? image

Går vi glipp av lærertalenter?

Skal én karakter fra videregående virkelig avgjøre om du blir en god lærer?

Gode lærere er en avgjørende faktor for utviklingen av kunnskapssamfunnet. Fra 2017 blir også utdanningene til grunnskolelærer masterutdanninger, noe Pedagogstudentene har jobbet for i over ti år. Lærere med mastergrad vil kunne utdanne lærere som er med på å utvikle sin egen profesjon.

Pedagogstudentene er derfor svært fornøyd med at regjeringen har vedtatt at det fra 2017 skal være femårige grunnskolelærerutdanninger. Det er grunn til å rose regjeringen for flere grep, blant annet det økte fokuset på overganger mellom de ulike årstrinnene, og at de åpner for at studentene kan skrive masteroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk. Det er viktig for en skole der lærerkollegiet skal kunne møte de krevende og komplekse sidene ved yrket.

Det vi derimot ikke er positive til, er ensrettingen av fagene matematikk, norsk og engelsk. En helhetlig skole krever lærere med ulik kompetanse, det krever lærere med masterkompetanse i alle fag og det krever at alle fag blir verdsatt i like stor grad. I likhet med elevene vi skal møte, er også studentene ulike. De har ulike interesser og ulik kompetanse innenfor ulike fag. Noen har gjennom skoleløpet gjort det svært godt i matematikk, andre i norsk og andre i samfunnsfag.

Dette virker ikke å bli verdsatt av regjeringen. Når karakteren fire i ett fag, matematikk, skal være avgjørende for om en kommende norsklærer skal kunne undervise i sitt fag, blir vi bekymret. Som lærerstudent skal du gjennom utdanningen utvikle fagkompetanse, didaktisk og pedagogisk kompetanse. Det er lærerutdanningen som skal gjøre deg rustet til å møte yrkeshverdagen som lærer, ikke dine forutsetninger fra videregående, og i hvert fall ikke fra én karakter i videregående.

Selvsagt ønsker Pedagogstudentene at de beste lærerne skal undervise i framtidens skole. Forskjellen på regjeringen og oss, er at vi mener én karakter ikke viser om du blir den beste læreren. Brenner du for historie og er god til å formidle, har du gode forutsetninger for å bli en dyktig lærer. Mange får i dag ikke muligheten til å følge denne drømmen.

Flere søkere fører til høyere inntakskarakterer. Om regjeringen hadde kuttet ut sin symbolpolitikk og heller fokusert på rekrutteringstiltak som sikrer flere søkere, ville gjennomsnittskarakterene gått opp, uten å favorisere ett enkelt fag. Det paradoksale med firerkravet i matematikk, er at potensielle lærere ikke vil få muligheten til å starte på lærerutdanning, samtidig som de har mulighet til å jobbe som ufaglært i skolen.

Ved å innføre firerkrav i matematikk, vil framtidens skole potensielt gå glipp av mange lærertalenter. Spørsmålet er om skolen og samfunnet har råd til å miste disse lærerne? Vårt svar er nei.