Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Gi studenter med barn bedre vilkår image

Gi studenter med barn bedre vilkår

Politisk nestleder Lotte Holthe Kjesbu i Høyres Studenter etterlyser handling i moderpartiets studentpolitikk.

En av fem studenter har barn, og kan oppleve at støtteordningene rundt seg ikke er gode nok. Å legge til rette for å få barn i studietiden er en god løsning både for den enkelte student og samfunnet. Høyres Studenter mener at det er mange tiltak som kan gjøres for å sikre at studenter som vil få barn eller som allerede har barn, møter gode vilkår som gjør det mulig å være student med barn. Det er i dag langt mer økonomisk gunstig å få barn mens du er arbeidstaker enn om du studerer, og mange uttaler seg om at vi ikke bør vente for lenge før vi får barn. Det bør da være mulig å være student med barn, både for studenten og barnet sin del?

Høyres Studenter ønsker tiltak for å bedre vilkårene for studenter med barn, og ønsker å øke forsørger stipendet, øke rammen for lånekassens lånetid ved fødsel til 10 år, og øke engangsstønaden. Samtidig ønsker Høyres Studenter at far skal ha egen opptjeningsrett til foreldrepermisjon og rett til pappa­perm dersom mor er student. Høyres Studenter mener at studenter i fødselspermisjon skal fortsette å ha status som student, slik at de får de samme rettigheter til studentsamskipnadens velferdsordninger. Det ønskes 12 måneders studiestøtte til studenter med barn.

Retten til foreldrepenger opptjenes gjennom å ha vært yrkesaktiv. Både mor og far kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være i arbeid med pensjonsgivende inntekt. Du må ha hatt inntekt minst seks av de ti siste månedene før du kan motta foreldrepenger. For mødre gjelder dette tre uker før termin. Personer som får barn etter endt studium, før de har opparbeidet seg seks måneders opptjening i arbeidslivet, faller mellom to stoler. De får ikke støtte fra Lånekassen siden de ikke er studenter lenger, og får heller ikke foreldrepenger fra NAV fordi de ikke har jobbet lenge nok. Mange studenter har startet direkte fra videregående uten å ha vært yrkesaktive før, og har ikke hatt mulighet til å være yrkesaktive underveis i studiet.

Det vil for mange studenter være en stor utfordring å være arbeidstakere med full opptjening samtidig som man studerer. Derfor ønsker Høyres Studenter å sikre at personer som får barn i overgangen mellom studier og jobb også har rett på foreldrepermisjon, på lik linje med arbeidstakere med full opptjening. Barn av studentforeldre skal også ha rett på tid sammen med foreldrene. Det er vanskeligere for denne gruppen å kunne ta deltidsarbeid og sommerjobb ved siden av studiene, da barnehager har stengt på kvelder, i helger og deler av sommeren.

Å gi bedre vilkår vil være bra samfunnsøkonomisk, både for studenten og barnet. Slike tiltak kan føre til at dropout-statistikken for studenter går ned, noe som er et fokusområde for Høyres Studenter. Det er ønskelig at flere studenter fullfører på normert tid, men da må det være ordninger som gjør dette mulig også for studenter med barn. Å gi bedre vilkår for studenter med barn er noe både Høyres Kristin Vinje og Høyres likestillingsutvalg har uttalt seg om, og nå ønsker Høyres Studenter at det skjer noe med denne saken.