Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Fjern nattaksten på kollektivtransport image

Fjern nattaksten på kollektivtransport

LEDER: I Bergen vant nettopp studentene en stor seier. Fra februar 2017 vil det bli mulig å ta nattbuss med vanlig periodekort.

Studvest kan melde at et flertall i fylkesutvalget i Hordaland nylig kom til enighet om neste års budsjett for Hordaland fylkeskommune, som drifter kollektivtrafikken. I budsjettet kommer det fram at utvalget går inn for å fjerne nattaksten på kollektivtransport. Nå bør Sør-Trøndelag fylkeskommune gi trondheimsstudentene det samme tilbudet.

I Trondheim og Bergen er det omtrent like mange studenter. I Trondheim må man i dag betale 100 kroner for en billett på nattbussen, i Bergen 80. Likevel kan bergensstudenter fra februar av bruke periodekortet sitt også om natten.Også Oslo og Stavanger tilbyr studentene sine nattbuss uten ekstra kostnad. I Stavanger gjelder periodebilletten hele døgnet, og i Oslo har ikke Ruter ekstra avgift på nattavgangene sine. Det er for dårlig av en by med de ambisjonene Trondheim har å ikke snarest følge etter.

Den viktigste grunnen til å fjerne denne taksten i Trondheim også er at det vil bidra til at flere kommer seg trygt hjem, selv om de bor utenfor sentrumskjernen. Flere av Sits studentbyer ligger et stykke utenfor sentrum. I disse studentbyene prioriteres ofte førsteårsstudenter og utvekslingsstudenter. Det er absolutt et poeng at disse bør ha muligheten til å komme seg trygt og rimelig hjem, også etter de ordinære bussavgangene. Nye studenter kjenner ofte langt færre enn studenter som har et par studieår på baken. Alternativene blir da ofte å betale dyrt for å komme seg hjem, gå flere kilometer i en ukjent by, eller å ta siste rutebuss hjem. En buss som sjelden går senere enn halv ett.

Både studentpolitikerne og Velferdstinget i Bergen har ifølge Studvest jobbet med dette i flere år, og ser på det som en stor seier. I Bergen ble nettopp studentfrivilligheten trukket fram som et av argumentene for å fjerne nattaksten. Studenter som jobber frivillig til langt på natt, er blant de som har mest bruk for et rimelig tilbud om å komme seg hjem. Og hvis frivillighet er et argument i Bergen, bør det i aller høyeste grad også være et argument i Trondheim. De fleste som jobber frivillig, legger ned flere titalls ubetalte timer i uka. Mye av den frivillige aktiviteten er konsentrert rundt kveld og helg. Og det er rett og slett ufint at de som jobber så mye gratis, og er en av de viktigste årsakene til at Trondheim blir sett på som norges beste studieby, skal måtte betale minst hundre kroner hver gang de vil hjem.

Derfor håper jeg at studentpolitikerne også i Trondheim har dette som en prioritet i 2017. Å fjerne nattaksten på kollektivtransport er absolutt noe som bør gå an, og noe som vil tjene alle.