Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article La exphilkarakteren min telle image

La exphilkarakteren min telle

Uansett hva du studerer: Dersom du klager på at exphil er irrelevant, har du misforstått faget.

Hvert år klager mange studenter på at de må ta faget Examen Philosophicum – også kjent som exphil. Hvert år stryker mange studenter, og hvert år redder folk seg inn ved å kjøpe sammendragsheftet, en nødløsning til deg som er dårlig forberedt. De som oftest klager på fagets «irrelevans», er som regel de som ikke ser tilknytningen til sitt eget studie. Men faget er nyttig, uansett hva du studerer. Det er helt åpenbart at exphilkarakteren din burde telle på vitnemålet når du søker på en mastergrad.

Les også: Fra 2018 vil også exphilkarakteren telle for masteropptak på NTNU.

Exphil skal være et dannelsesfag, som gir deg en introduksjon til filosofihistorie, vitenskapshistorie og grunnleggende vitenskapsteori. Det skal skape et bakteppe for hvordan du senere vil forstå akademia og situasjoner i arbeidslivet. Men exphils største utfordring er at mange ikke ser ut til å ha innsikt i selve formålet med faget, og viktigheten av at en institusjon som NTNU har det. Målet med exphil er ikke, slik mange virker å tro, at du skal bli en tåkefyrste som Jonas Gahr Støre.

Målet med faget er å gi deg innsikt i hvordan du skal tilnærme deg kunnskap og en kritisk forståelse til problemstillinger man vil møte både i akademia og senere i arbeidslivet. På alle disse områdene vil du møte på situasjoner der du må holde deg reflektert til informasjon du håndterer – enten det er snakk om faglig litteratur, arbeidsoppgaver eller andre ting. Du må også ha evne til å vurdere etiske problemstillinger. I exphil lærer du dette, og du lærer hvordan du skal forstå tekster, dra historiske sammenligninger, og trekke røde tråder i det du jobber med. Du lærer også å forstå viktige konsepter slik som hva falsifisering er og hvorfor det er viktig.

Det er forståelig at NTNU nå ønsker å tillegge faget mer vekt, ved å la det være en tellende karakter på opptaket til mastergrader. På en måte er exphils status som fag litt lik lærernes status i samfunnet. Den kan og bør heves, men skal man gjøre det, må det få mer oppmerksomhet. Exphil er selve grunnmuren i en norsk universitetsutdannelse, og er nyttig for både leger, statsvitere og ingeniører. Ikke fortell meg at dette er unyttig, og noe som ikke er relevant for masterstudenter.

Selvsagt må exphil være annerledes for studenter på Gløshaugen og på Dragvoll, noe det til dels har blitt ved at det nå er mer tilpasset de ulike fagretningene. Men ikke kom og fortell meg at gløsinger ikke har godt av å lese vitenskapsteori og filosofi. Kanskje er jeg på Kant med deler av studentmassen når det gjelder hvor sentralt exphil egentlig bør være. Det er ikke alle studenter som nødvendigvis må lese Machiavelli, men alle burde klare å forstå Platon, Hume og Popper uten å syte.

Hvis det er én feil NTNU gjør, så er det at de ennå ikke gir faget nok oppmerksomhet. En løsning er å gjøre det til et mer omfattende og spisset fag med flere studiepoeng, slik at folk begynner å ta det mer seriøst. Det burde så absolutt telle på opptaket til masterstudier.