Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Kampen om lesesalsplassene image

Kampen om lesesalsplassene

Studentene synes ikke de har nok steder å lese i eksamenstiden. Studieavdelingen mener etterlevelse av «clean desk»-prinsippet er løsningen.

Mangel på lesesalplasser er et stadig tilbakevendende tema hver eksamenstid. Jan Sverre Rønning er rådgiver i Studieavdelingen og har blant annet ansvar for å koordinere bruk av lesesaler og felles undervisningsrom. Han mener mye av bekymringen blant studentene har oppstått fordi de tror de har dedikerte plasser, noe som ikke har vært tilfelle for andre enn master- og doktorgradsstudenter siden 2012.

– Ingen laveregradsstudenter har rett til å ta av en egen plass, med mindre fakultetet deres har finansiert det. Man kan forlate pulten i én og en halv time, men når man går hjem for dagen må pulten ryddes og alle personlige eiendeler fjernes, sier han.

Respekterer ikke reglene

Rønning forteller at Studieavdelingen stadig får meldinger fra studenter om at pulter ser «bebodde» ut, selv om det ikke sitter noen der.

– Når studentene ikke respekterer «clean desk»-prinsippet mister vi kapasitet, og studentmassen blir skadelidende. Mange opplever tomme lesesaler med alt fra bøker til kaffekokere på pultene. Dette er ikke innenfor forutsetningene til Eiendomsavdelingen og Internutvalget, og det finnes oppslag i hver lesesal hvor reglene står skrevet, sier han.

I eksamensperioden har flere undervisningsrom blitt åpnet for bruk av studentene, og Rønning henviser til Innsida for en oversikt over alle ledige leseplasser på de forskjellige campusene.

– Når studentene ikke respekterer «clean desk»-prinsippet mister vi kapasitet, og studentmassen blir skadelidende.

– Vi erfarer at studenter leser på andre måter enn på lesesal og det er mer trykk på grupperom enn før. Undervisningsrommene kan fungere utmerket til gruppearbeid, sier han.

Han forsikrer også om at det vil komme lesesalplasser på U1-arealet i Realfagbygget som bygges nå.

– U1 blir et sammensatt areal, med både gruppebord og tradisjonelle lesesalplasser. Vi ønsker å skape et fullstendig tilbud i nærområdet, så du kan velge om du vil sette deg sammen med noen eller om du vil sitte for deg selv.

Ikke godt nok tilbud

Stephanie Buadu går fjerdeåret på ingeniørvitenskap og sitter i Studentrådet. Hun er enig i at det er for få lesesalplasser, og ytrer bekymring for hvordan U1-arealet i kjelleren på Realfagbygget ser ut foreløpig.

– Det har blitt satt opp sofagrupper som man kan sitte rundt, som i en kantine. Det er ikke en lesesal, men heller et fellesareal hvor man kan henge og snakke, sier hun.