Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – Lytt til fagmiljøene, Bovim! image

– Lytt til fagmiljøene, Bovim!

Like etter lovnader om å ivareta den praktiske tilnærmingen som kjennetegner bachelorutdanningen til ingeniør, begynner NTNU arbeidet med å innføre exphil, skriver Maja Erlandsen og Martin Koen Hongset.

Før fusjonen har høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik jobbet med sitt samfunnsoppdrag om å utdanne ingeniører med en mer praktisk tilnærming enn sivilingeniørene utdannet på Gløshaugen. Dette har de løst ved å samarbeide tett med næringslivet og ved å hele tiden holde seg oppdatert på hvilke krav det stilles til oss i arbeidslivet. Grunnen til at NTNU ønsket å fusjonere med nettopp disse tre institusjonene, var at de hadde klart å skape seg et varemerke på hvert sitt område.

I tillegg er vi styrt av en rammeplan som ligger på nasjonalt nivå. Dette for å kvalitetssikre alle de som kan påberope seg tittelen bachelor i ingeniørfag. For å forstå helheten i en rammeplan, må du også ha jobbet mye med den. Gamle HiG, HiST og HiÅ er nok de på NTNU som kjenner denne rammeplanen best. Allikevel er det noen som skal komme inn fra siden og hevde at vi burde bruke 7,5 studiepoeng på et fag vi ikke trenger for å løse vårt samfunnsoppdrag. Det er en stor del av tiden på en utdanning som varer i tre år, og vi studenter ved Fakultetet for teknologi mener den tiden heller burde brukes på fag som sikrer at vi ikke feildimensjonerer framtidens bygninger og broer. For det er vel nettopp slike oppdrag dere utdanner oss for å løse?

De gamle høgskolene har nok helt klart mye de kan lære av miljøene fra gamle NTNU, men vi trenger ikke en storebror som tar avgjørelser for vårt eget beste. Det skal ikke glemmes at vi klarte oss veldig bra før fusjonen også. Det burde så klart oppfordres til samarbeid nå som vi er én institusjon, men en skal samtidig ha respekt for den andres fagfelt. Det er faktisk høgskolene som kan bachelor i ingeniørfag best. Hva med å la bachelor løfte bachelor fram?

NTNU står fram som ledestjerne innen forskning i Norge. Nyskapende, nytenkende og innovativ. Da framstår det som merkelig at det ikke brukes samme tankegang her. Skal vi virkelig forringe bachelorutdanningen til ingeniør for å holde på gamle tradisjoner? Samarbeid går ikke kun på at vi fra de tidligere høgskolene skal lære av gamle NTNU, NTNU kan også lære av våre løsninger. Tanken om å innføre exphil i våre utdanninger kommer ikke fra fagmiljøet selv, og vi anbefaler heller ikke å innføre det.

Slik vi studenter ser det, burde enhver endring av våre fag kun begrunnes i å heve kvaliteten på studiet. Vi fra Kalvskinnet har tidligere uttalt at vi føler at vi ikke blir lyttet til i denne fusjonsprosessen. Da har vi fått til svar at vi blir tatt på alvor og at ingeniørutdanningen skal bevares. Nå har du, rektor Bovim, sammen med resten av styret, muligheten til å vise at dere faktisk tar oss på alvor. Lytt til fagmiljøene!

For å oppsummere det viktigste poenget vi vil nå fram med her, så burde NTNU erkjenne det samfunnsoppdraget de påtok seg ved fusjonen, framfor det å holde fast på gamle tradisjoner.

Dette er et innlegg vi i Trondheim Teknikersamfunn (TTS) står sammen om. TTS er studentforeningen for alle studentene ved Fakultetet for teknologi.