Nyheter
Debatt
Kommentar
Reportasje
Portrett
Forskning
Forbruker
Sport
Kultur
Musikk
Anmeldelse
Underholdning
UKA
ISFiT
Pstereo
Øyafestivalen
Festningen
Kvalitet: 180p | 360p | 720p

– Jeg tar aldri nattbuss, fordi taxi er billigere

Trondheim er den eneste blant de fem største studiebyene som fortsatt har nattakst på kollektivtrafikk.

Å ta buss hjem etter en natt på byen er mer kostbart her enn i Oslo, Stavanger, eller Tromsø. Dette til tross for at Trondheim er den byen i landet med høyest andel studenter sammenlignet med innbyggertall ifølge tautdanning.no. I Bergen fjernes nattaksten 1. februar, men i Trondheim har ikke politikerne tatt tak i dette enda.

På spørsmål om hvorfor AtB ikke har fjernet nattaksten, svarer presseansvarlig Grete Opsal følgende på e-post:

– I Sør-Trøndelag er det Sør-Trøndelag fylkeskommune som er takstmyndighet. Det er vedtatt at prisen på nattbuss ikke skal inngå i de ordinære periodebillettene.

Ingen har presset på for endringer

Selv om studentene er frustrerte og gjerne bruker andre løsninger, som taxi, for å komme seg trygt hjem, er fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem i Sør-Trøndelag fylkeskommune positivt overrasket når Under Dusken ringer. Det har ikke vært noe eksternt fokus rundt nattaksten. Kun administrativ dialog mellom AtB og fylkeskommunen.

– Fylkestinget kan gjøre et vedtak for å fjerne taksten, men siden det ikke har vært noe fokus på dette, har vi heller ikke diskutert det. Hverken politikere eller andre grupper har henvendt seg til oss eller presset på for endringer, sier Solem som er spent på om det blir en debatt rundt nattaksten på buss og trikk.

Nattbuss og nattrikk er kommersielle produkter som AtB selv kan bestemme og eventuelt kan justere takstene på. Fram til 2019 er nattbussen ikke en del av anbudet. Dette betyr at med mindre et vedtak blir gjort i fylkestinget, vil ikke nattaksten forsvinne før den tid.

Det er foreløpig ikke avklart om løsningen med nattakster skal videreføres fra 2019.

Nattaksten fjernes i Bergen

I Oslo har man kunnet ta nattbussen uten å betale noe utover månedskortet siden 2010. Også i Stavanger og Tromsø er nattbuss inkludert i periodebilletten. Fra første februar i år vil situasjonen være den samme i Bergen.

– Nattavganger med buss og bybane har per i dag egne takster og har hatt det i svært mange år, men fylkestinget vedtok i desember at denne faller bort fra 1. februar 2017. Det sier presseansvarlig Ingrid Dreyer i Skyss, busselskapet som kjører bybussene i Bergen.

Det ser imidlertid ut til at nattbussen i Trondheim får mer fokus framover. 14. juni i fjor gjorde nemlig bystyret i Trondheim et vedtak etter sterkt press fra studentpolitikerne.

Vedtaket lyder som følger: «Bystyret ønsker at nattbuss skal fases inn som en del av det ordinære takstregimet og ber rådmannen komme tilbake med en sak om økonomiske konsekvenser av dette. I første omgang ber bystyret om at periodebilletter for ungdom og studenter prioriteres.»

Les også: – Viktig å fjerne nattakst på kollektivtransport

Spent på studentenes respons

Solem mener responsen som eventuelt kommer fra denne saken er svært interessant, da studentene står for en vesentlig andel av kollektivtransporten i Trondheim.

– Vi vet heller ikke per nå hvor viktig buss og trikk er for transporttilbudet i Trondheim på nattestid sammenlignet med gange, sykling, kompiskjøring og lovlige- og ikke-lovlige taxitjenester, legger han til.