Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Skuffet over manglende forbedring image

Skuffet over manglende forbedring

For fjerde året på rad er studenter minst fornøyde med medvirkning og undervisning. – Ikke holdbart, sier NSO.

Studentundersøkelsen om egen utdanning, Studiebarometeret, ble mandag 6. februar presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Undersøkelsen, som foregår på landsbasis, innkluderer også NTNU-studenters dom over egen utdanning.

For fjerde året på rad viser resultatene at studentene er generelt fornøyd med utdanningen sin, men minst tilfreds med undervisning, veiledning, og medvirkning. Mangel på medvirkning var også trukket fram i undersøkelsen fra 2015.

Har et forberdingspotensial

Leder Marianne Andenæs for Norsk Studentorganisasjon (NSO) forteller at hun er skuffet over den manglende forbedringen.

– Vi i NSO hadde et håp om at institusjonene skulle ta studentenes ønsker på alvor. Det kommer nok en gang fram at studentene ønsker mer medvirkning, variert undervisning, og bedre muligheter for utveksling. At dette ikke blir gjort noe med er skuffende, sier Andenæs.

På tross av at Studiebarometeret har avdekket forbedringspotensialer, konkluderer undersøkelsen med at norske studenter i gjennomsnitt er veldig fornøyde. Dette beskriver NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding som gledelig. 77 prosent svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet.

Leder Marte Øien for Studenttinget ved NTNU, trekker fram medvirkning som et viktig punkt når det gjelder Studiebarometeret.

– NTNU har absolutt et forbedringspotensial når det kommer til studenters medvirkning og påvirkningskraft. Studenter må oppleve å bli hørt, og dette er dessverre en opplevelse studentene per dags dato ikke sitter igjen med.

Utveksling må bli lettere

For første gang inkluderte Studiebarometeret 2016 spørsmål om internasjonalisering. Dette punktet avdekket et gjennomgående ønske om bedre utviklingsmuligheter hos studentene.

– Internasjonalisering må bli bedre, også ved NTNU, sier Marte Øien.

Hun poengterer at det spesielt er studenter med praksis i sin utdannelse som opplever problemer med utveksling.

– Her må studieprogrammene ha tilstrekkelig og tilgjengelig informasjon om utvekslingsmuligheter for studentene.

Øien understreker videre at internasjonalisering også gjelder studenter som kommer til Norge.

Under Dusken har tidligere skrevet om et ønske om mer engelsk i undervisning og i det øvrige studentlivet. Og i januar kom det en rapport som viser at 29 prosent av internasjonale studenter i Norge aldri, eller sjeldent, er i kontakt med norske studenter.

– Det er viktig å huske på at NTNU som universitet ikke bare må forbedre mulighetene for studenter å dra på utveksling, vi må også gjøre det lettere for utvekslingsstudenter som kommer til landet.

Øien presiserer at NTNU ikke skårer unormalt lavt på noen av kategoriene i Studiebarometeret, men i likhet med andre universiteter har en vei å gå.