Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article – Hele greia ser halvferdig ut image

– Hele greia ser halvferdig ut

Til høsten stenges Itslearning og Fronter, og erstattes av Blackboard. Noen av studentene som har testet systemet har måttet ty til Google Drive for å få levert oppgaver.

– Det er mange ting som gjør at Blackboard er vanskelig, men hovedproblemet er at det er utrolig uoversiktlig. Brukervennligheten er virkelig lav, sier Nina Fridtun.

Fridtun er på sitt første studieår ved lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Hun har brukt Blackboard i emnet Pedagogikk 1, og sier at systemet er veldig vanskelig å bruke.

– Designet er kjedelig, hele greia ser egentlig halvferdig ut. Det skal også utrolig mye klikking til for å kunne navigere seg rundt, sier hun.

Blackboards pilotprogram går over to semester før det skal tas i bruk av alle NTNUs studenter til høsten. Fridtun forteller at de ofte gir tilbakemeldinger om problemene, men at hun ikke kan se at det har blitt gjort noen vesentlige forbedringer av systemet.

– Jeg føler ikke at vi blir hørt. Jeg skulle ønske det fantes et system hvor vi kunne gi tilbakemeldinger direkte til de det gjelder, i stedet for at foreleser må være et mellomledd, sier hun.

Klarte ikke levere oppgave

Det er ikke bare studenter selv som fortviler over Blackboards manglende brukervennlighet. Universitetslektor Elise Farstad Djupedal ved NTNU mener at Blackboard har blitt mye bedre enn i høst, men at det fremdeles er store mangler i basisfunksjoner som gjør systemet krevende å bruke.

– Studentene jeg underviser sier at Blackboard både ser bedre ut og fungerer bedre enn Itslearning. Dessverre fikk vi en knekk i forrige uke da vi innså at studentene rett og slett ikke klarte å levere en innlevering.

Problemet lot seg ikke løse, og foreleserne opprettet en mappe i Google Disk som innleveringsmappe for studentene. Det er ingen optimal løsning, da dokumentene blir liggende åpne for alle studentene i emnet. Farstad Djupedal er helt åpen for at dette kunne ha skyldtes en menneskelig feil, men at det hele uansett blir en uheldig situasjon.

– Jeg synes det er synd, for det ødelegger forholdet mellom studentene og foreleserne når slike ting skjer, sier hun.

Ikke helt klart til høsten

Prosjektleder Vegard Stuan i Blackboard forteller at de er klar over at studentene har hatt flere problemer med systemet.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet, og vi gjorde også en brukerundersøkelse etter pilotfasens første semester. Vi fikk mange nyttige tilbakemeldinger, sier Stuan.

Blackboard har i dag en integrert plagiatkontroll, men denne skal til høsten byttes ut med systemet «Urkund». Dette skal være på plass til høsten, men Stuan kan ikke love at alle problemene med brukervennligheten er løst til semesterstart.

– Vi kommer til å gjøre forbedringer av brukeropplevelsen også etter at det tas i bruk for fullt til høsten, sier han.

NTNUs kontrakt med Itslearning løper snart ut, og systemet stenges 15. juli. Stuan poengterer at på grunn av tidspresset måtte et nytt system på plass fort, og at det derfor er mulig at Blackboard ikke står ferdigstilt til den skal brukes for fullt.

– Alt i alt er vi fornøyd med pilotperioden. Det har vært tilbakemeldinger som går på at systemet ikke fungerer, men vi har også fått mange tilbakemeldinger som er svært positive, sier Stuan.