Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Verdens vakreste verv image

Verdens vakreste verv

Tradisjonene skal gi deg støtte, men det er endringene som gjør at Samfundet står stødig til enhver tid.

1. mars skal Studentersamfundet i Trondhjem velge ny leder som skal sitte i ett år fra 17. mai. Å få denne tilliten er det største som har skjedd meg i mitt 25 år lange liv. Snart skal en ny person få kjenne på adrenalinet og stoltheten når deres navn blir ropt opp og Storsalen synger «Nu Klinger» som bare Storsalen kan. Denne dagen velger man ikke bare en leder for Samfundet, men også en person som mange steder vil representere studentene i Trondheim og Norge.

Leder for Samfundet er leder for Styret. Styret har ansvar for medlemmene, for å arrangere Samfundsmøter, representere organisasjonen og utarbeide den politiske profilen. Det siste er kanskje det mest kryptiske. Politikk er den meningsbærende delen: Resolusjoner vedtatt av Storsalen, meninger vedtatt av Styret selv, uttalelser til media og andre institusjoner er stikkord her. Debattdelen går på at vi skal være en åpen arena for å ytre seg og drive meningsbrytning. Vi skal ha landets frieste talerstol. Dette gjøres i dag med onsdagsdebatter og politiske nachspiel, men først og fremst Samfundsmøtet, som er landets største politiske, jevnlige møte, i tillegg til å være Samfundets generalforsamling.

Hva skal til for å bli valgt som leder eller tatt opp som styremedlem? Som man skjønner av arbeidsområdene trenger man ikke lang fartstid som frivillig på Samfundet. Med en opplæringstid på to og en halv måned kan alle studenter bli leder eller styremedlem. Det man trenger er en forståelse av hva som rører seg hos de 37 000 studentene i Trondheim. Man må ha et stort engasjement for det runde, røde huset, og man må bære ansvaret med respekt for hva man representerer. Dette kan i tidsbruk fort nærme seg en heltidsjobb, men vil gi tilbake uendelige mengder utfordringer, bekjentskaper, glede, og stolthet.

Å få lov til å representere noe så stort og fantastisk som Studentersamfundet er helt utrolig. Å få lov til å stå på skuldrene til generasjoner, samtidig som man har mulighet og ressurser til å sette sitt preg på organisasjonen, er overveldende. Samfundet skal forandre seg. Og derfor skal hver nye leder, og hvert nye styre bringe med seg noe nytt. Tradisjonene skal gi deg støtte, men det er endringene som gjør at Samfundet står stødig til enhver tid. Dette gjør det å være Samfundetleder til verdens vakreste verv. Ta kontakt for en prat hvis du vil vite mer om Styret, valget eller vervet. Vær ikke redd for at du har for lite kompetanse, det eneste som behøves er engasjement.