Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Den intetsigende C-en image

Den intetsigende C-en

Etter en vellykket prøveperiode har UiO innført automatisk begrunnelse av eksamenskarakteren. Det er på tide at NTNU følger etter.

Karakterer er relativt, sier foreleserne. Men ifølge de generelle vurderingene skal en A være en «fremragende prestasjon, som utmerker seg» og en C skal «være helt middels, med noen større mangler». Jeg vil gjerne bruke karakteren til å bli bedre før neste eksamen, men at min eksamensbesvarelse er «helt middels» sier meg ikke mer enn at det kunne gått både bedre og verre. Bokstaven gir meg ikke svar på hva jeg gjorde bra, hva som kunne gått bedre, eller hvor jeg viste «selvstendighet og vurderingsevne». Ikke vet jeg, og den intetsigende C-en passerer med et skuldertrekk og går i glemmeboka. Det bør være i alles interesse at studentene får en tilbakemelding de kan ta med seg videre for å bedre framtidige prestasjoner, derfor er ikke bokstavkarakterer tilstrekkelig.

Dagens ordning krever at studenten selv må be om begrunnelse for karakter gitt på eksamen. Deretter er universitetet lovpålagt å gi en begrunnelse. Først etter denne prosessen, som gjerne tar lang tid, kan studenten klage på karakteren. Dette er en unødvendig tungvinnt prosess, som kunne vært effektivisert betraktelig ved innføring av automatisk begrunnelse av eksamenskarakteren. Ved å ha en langdryg tilbakemeldingsprosess vanskeliggjør man en av de viktigste delene av læringen.

Et av de mest brukte argumentene mot automatisk begrunnelse er at det ikke er tilstrekkelig med kunnskap om den nye ordningen, men universitetene og høgskolene burde være ideelle arenaer for å prøve tiltak som kan bidra til læring. Ved UiO har de etter en vellykket prøveordning innført automatisk begrunnelse på blant annet lærerstudiet. Resultatene viser at kostnaden ikke er vesentlig høyere enn for dagens ordning. Tvert imot sparer automatisk begrunnelse tid hos både sensorer, administrasjon og studenter. Ifølge undervisningsleder Kristi Engelien ved UiO, er sensorene selv enige i at det er mindre ressurskrevende å skrive begrunnelse i forbindelse med karaktersetting enn å måtte rote gjennom karakterbunken mange uker etterpå.

Læringsprosessen stopper som kjent ikke når du heseblesende har levert inn alle eksamens- besvarelser og skrivekrampa har gitt deg senebetennelse. Læringsprosessen er kontinuerlig. I Studiebarometeret skårer NTNU gang på gang dårlig på både tilbakemelding og studentmed-virkning, og hver gang blir det snakket om hvor viktig det er med tilbakemelding for å bedre læringsutbyttet og hindre frafall. Derfor synes jeg det er ganske pinlig at man velger å ikke gi begrunnelse ved den viktigste vurderingssituasjonen man har som student. Dette minsker læringsutbyttet og er et tap for studentene. Om du håver inn en A eller ender opp med en D er det antakeligvis fortsatt rom for forbedring, og det vil ha en verdi å få tilbakemelding, uansett hvilken karakter du får.