Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Ulovlig egenandel for studenter i Bergen image

Ulovlig egenandel for studenter i Bergen

Studenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) må betale egenandel for obligatoriske studieturer i løpet av semesteret. I henhold til Universitets- og høyskoleloven er dette et brudd på regelverket.

Folkehelsestudenter ved HVL er nødt til å betale 2600 kroner i egenandel for obligatorisk ski- og alpintur til Geilo, melder Studvest. Flere studenter har kritisert den stive prisen. Egenandelen representerer kun en minstepris, og tar ikke hensyn til om studentene har ski- eller alpinutstyr. Den avhenger også av om høgskolen klarer å skaffe minipris på de inkluderte togbillettene.

Lovstridig opplegg

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB, som regnes som en av Norges ledende eksperter på Universitets- og høyskoleloven, forteller i en uttalelse til Studvest at det er ulovlig å kreve penger fra studenter for obligatoriske studieturer. Dette må man søke om til Kunnskapsdepartementet (KD).

HVL har ikke fått innvilget en slik tillatelse, bekrefter KD overfor Studvest. En slik tillatelse har kun blitt utdelt ved to tidligere anledninger.

Ønsker alternativt opplegg

Det har også vært prøvd å få til et alternativt opplegg for de studentene som ikke ønsker å betale den påkrevde egenandelen, men uten hell. Etter turen må studentene skrive en refleksjonsoppgave. Student Ingvil Haldorsen forteller at de søkte til studentadministrasjonen om å få skrive en alternativ oppgave i stedet, men at denne forespørselen ble avvist.

– Når vi snakker med andre så sier de at de bare betaler, men jeg tror alle er enige i at det er veldig dyrt. Det er folk som må låne av foreldrene eller ta fra sparekontoen for å bli med, forteller Haldorsen til Studvest.

Ingen kjennskap til slik praksis ved NTNU

Dusken har vært i kontakt med flere studenter ved NTNU for å høre om de kjenner til en slik praksis her i Trondheim. Blant annet lektorutdanning i engelsk og kunsthistorie forteller at det er tilbud om anbefalt tur ved studiet med en viss egenandel. Disse turene krever påmelding, men de er ikke obligatoriske.

Instituttleder Egil Tjåland ved NTNUs institutt for geovitenskap og petroleum sier at de tilbyr flere ulike turer til sine studieprogram, men at ingen av disse er obligatoriske.

– Studentene får tilbudet om studieturer, men det er helt valgfritt om de ønsker å være med. Størrelsen på egenandelen varierer i forhold til hvor bra det går i industrien, samt hvor mye studentene selv klarer å samle inn til disse ekskursjonen.