Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article - For seint å få veileder i mars image

- For seint å få veileder i mars

Ole Martin og Jorid skriver begge bachelor, men har helt ulike opplevelser av veien mot den viktige oppgaven.

Ole Martin Landsem (23) skal levere bacheloroppgaven i sosialantropologi om snaue tre måneder, men synes informasjonen har vært for dårlig og at veiledninga har kommet for seint. Jorid Anne Trandem (21) føler seg derimot stålsatt for å skrive bacheloren sin i IT-støttet bedriftsutvikling.

– Vi har møter med tildelt veileder annenhver uke. Da kan vi stille spørsmål om det vi lurer på. I tillegg kan vi sende veileder utkast på mail, og få tilbakemelding, sier hun.

Landsem har på sin side ikke fått noen veileder ennå.

– Oppstarten er vanskeligst

Opplegget har ifølge Landsem til nå bestått av noen forelesninger med skrivetips og et dagsseminar med fokus på formulering av problemstilling.

[ image ]
Foto: Privat
Ole Martin Landsem. Foto: Privat.

– Foreleserne og veilederne er hjelpsomme, hyggelige og villige til å ha dialog med studentene, absolutt. Men jeg synes ikke de er flinke nok til å se an studentene, og hva vi trenger, sier Landsem.

Han hadde satt pris på mer hjelp til oppstart av oppgaven, heller enn veiledning seint i semesteret.

– Da jeg spurte om hjelp på problemstilling-seminaret, fikk jeg beskjed om å lese mer før jeg spurte. Jeg tror det fungerer bedre med en hands-on framfor hands-off mentalitet. Som mange bachelorskrivende studenter sikkert vet, er oppstarten noe av det vanskeligste.

LES OGSÅ: Skuffet over manglende forbedring

– Opplegget skal være effektivt

Landsem trodde veiledninga de skulle få var 30 minutter i mars, og har ikke fått beskjed om det blir mulig å få veiledning utover det.

Men mer oppfølging blir det. At den beskjeden ikke har kommet fram, er i følge instituttleder Harald Aspen, helt tydelig - for at det bare er 30 minutter stemmer ikke.

– Vi jobber nå med å fordele veiledere på studentene utifra hvilke felt de har kompetanse på. Veilederne skal tildeles i uke ni og ti, opplyser han.

[ image ]
Foto: NTNU
Instituttleder Harald Aspen. Foto: NTNU.

Fra da av kan studentene kontakte sin veileder, og avtale møte. Det er det satt av ressurser til, forklarer Aspen.

Han sier også at det på grunn av administrativ omorganisering i høst ikke har vært så god informasjonsflyt som det har vært tidligere, men at undervisningsopplegget uansett skal være effektivt. Det vil si med forelesninger og seminarer med fokus på ide- og tekstutvikling i oppstarten, ledet av professor og universitetslektor, og så tildeling av veileder når studentens oppgave begynner å ta form. Da vet man hva slags kompetanse studenten har behov for.

Landsem mener veiledning burde kommet fra starten av semesteret.

– De blir sikkert bra, men å få veileder først i mars synes jeg uansett er for seint. Da er vi over halvveis i semesteret, sier han, og understreker at han kommer til å gi tilbakemelding på hans opplevelse av opplegget til instituttet via referansestudenten eller lignende.

LES OGSÅ: Seks på campus om karrieremuligheter

– Ikke nøl med å ta kontakt

Instituttleder Aspen har også inntrykk av at studentene kan være tilbakeholdne.

– Det kan være en utfordring å skape god kontakt mellom vitenskapelig ansatte og studenter når man er en stor studentgruppe, men det er noe vi jobber med kontinuerlig, forklarer han, og er klar på en ting:

– Som studenter må man ikke kvie seg for å diskutere skrivinga si med vitenskapelig ansatte! Faglærerne på emnet gir også skriftlig individuell tilbakemelding på alle henvendelser utenfor seminartiden.

– Hadde vært skuffa om det var mindre veiledning

[ image ]
Foto: Privat
Jorid Anne Trandem. Foto: Privat.
Trandem føler seg trygg i møte med bacheloroppgaven, og at mengden veiledning har passet henne godt.

– Vi får nok tid på møtene, og god hjelp til å finne dokumenter. Det står utfyllende informasjon om det formelle på nett, og veilederen vår har også satt seg godt inn i oppgaven. Samtidig har veilederen og bedriften vi undersøker god kontakt, sier hun.

Hun forventer at det er akkurat slik veiledning av bachelor-oppgaveskriving bør være.

– Jeg hadde nok vært skuffet om det ikke var såpass mye veiledning.