Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article God undervisning må verdsettes image

God undervisning må verdsettes

For at studentene skal få et best mulig tilbud, må vi sørge for at god undervisning lønner seg, skriver Norunn Tveiten Benestad og Kristin Vinje fra Høyre.

Det er nok fremdeles slik at det er mer attraktivt å satse på forskning enn på undervisning for en som er faglig ansatt ved et universitet eller en høyskole. Sånn bør det ikke være. Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning hvor det foreslås systemer for å få utdanning og undervisning opp og fram.

I dag er det slik at kravene til forskningskompetanse øker i takt med stillingene, men det samme gjelder ikke for undervisning. Det finnes derfor ingen økte krav til undervisningskompetanse fra lavere til høyere stillinger. Dette fører til at det for en faglig ansatt er mer karrierefremmende å satse på forskning, framfor å satse på å utvikle god undervisning og gode utdanningstilbud. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

NTNU har, sammen med UiB og UiT, allerede utviklet et slikt system. Det ønsker vi å berømme NTNU for. Her må undervisere vise til at de har fått på plass gode studieopplegg og produsert lærebøker eller lignende for å bli det som heter en merittert underviser. Det er positivt at blant annet NTNU har gått i front for dette og allerede innført dette systemet fra årsskiftet. Samtidig vet vi at det foregår mange endringer ved flere institusjoner som begynner å tenke i samme retning.

For å løfte kvaliteten på undervisningen ønsker vi å stille krav om at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal etablere slike systemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning lønner seg. Det gjør vi for å sikre at studentene skal få et best mulig tilbud ved landets universiteter og høyskoler.