Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Kommentarer i Dusken er superdumme image

Kommentarer i Dusken er superdumme

Under Dusken etterlyser konkrete svar fra Samfundets leder, det skal de få. I hvert fall der det ikke er mer hensiktsmessig å resonnere rundt problemstillingen.

Denne uken skriver kulturredaktør i Under Dusken at «Møter og valg på Samfundet tar altfor lang tid, og er samtidig altfor lite interessant». Leder ved Studentersamfundet i Trondhjem er ikke enig i påstandene.

Den 14. januar valgte Studentersamfundet å diskutere medlemsrett i en time. Resultatet var en opplyst storsal som tok et valg. Styret jobbet hardt for at ikke Storsalen skulle gi oss anledning til å velge medlemmer som vi ville, men at det skulle tas opp via gjengmedlemskap under særskilte forhold. Var det kjedelig? For mange var det sannsynligvis det. Var det viktig for Samfundets fremtid? Åpenbart. Var debatten bortkastet? Kulturredaktørens påstand faller på sin egen urimelighet.

Ledervalget 1. mars var valget som handlet mer om sak enn person. Dette er en styrke. Det var valget der spørsmålene «Hvilket dyr er du i havet?» og «Hvem er du på fest?» ikke ble stilt. Flere spørsmål fra salen krevde mange måneders erfaring i ledervervet for å kunne gi konkrete svar. Kandidatene uttalte seg da ikke bastant, men valgte heller å resonnere rundt problemstillingen. Denne evnen er utrolig viktig å vise man har overfor Storsalen.

Kandidatene blir kritisert for å svare ukontroversielt. Det kan virke som kulturredaktøren er sint fordi salen faktisk var enig i det kandidatene sa. Det er en verdi for Studentersamfundet at lederen og medlemmene ønsker å dra i samme retning, selv om nyhetsverdien ikke er enorm. Kandidaten som vant valget ønsket et mer synlig studentersamfunn, videreføring av debattarenaen og inkludering av internasjonale studenter. Det var klare appeller, spørsmål som var relevante for vervet og opplysende svar. Samfundet var heldige som hadde to så dyktige kandidater.

Storsalen brukte 12 minutter på å gjennomføre et demokratisk valg, ved votering om talerlisten. Dette gjøres nettopp for å bevare den åpne og frie talerstolen. Det blir vanskelig å ha en «fri talerstol» samtidig som Samfundet-leder skal moralisere over hvilke spørsmål som er gode og dårlige. I stedet for å føre streng møteledelse og klubbe ned folk for ytringen sin har jeg valgt å holde talerstolen så fri som mulig.

La den påtroppende lederens valgløfte om inkludering av internasjonale studenter også bli et mål å strekke seg etter i Under Dusken. Da skaper vi en bedre internasjonal studieby sammen. Var årets ledervalg eksplosivt? Nei. Var det et godt ledervalg? Helt klart.