Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article 34 millioner til studentvelferd image

34 millioner til studentvelferd

Hele 20 av de 34 bevilgede millionene fra årsresultatet til Sit går til nye treningssentre.

Nye treningssentre var den store vinneren da Samskipnaden bestemte fordelingen av 34 millioner fra sitt overskudd. Sit fikk et årsresultat på 49 millioner kroner i 2016, og setter av 34 millioner kroner til treningssenter og andre velferdstiltak.

Store framtidige idrettsprosjekt

Det pågående prosjektet om nytt idrettsbygg i Elgesetergate 10, og arbeid med etablering av gode treningstilbud i Gjøvik og Ålesund er noe av årsaken til at treningssenter er såpass høyt prioritert i årets fordelingsrunde.

– Fordeling av overskudd kan variere fra gang til gang avhengig av behov og strategisk viktighet. Flere pågående og kommende prosjekt i idrett er et eksempel som reflekteres i årets prioriteringer, forteller styreleder Kaja Istad i Sit til Under Dusken.

Istad understreker at det også vil være viktig å finne gode erstatninger for idrettsbygget på Dragvoll når campus flyttes.

Kan investere i godt studentliv

I en pressemelding forteller Sit om et godt økonomisk resultat for 2016, på 49 millioner kroner. I tillegg til de 34 millionene som styret har disponert, så bidrar statstilskudd til studentboliger med 15 millioner kroner til årsresultatet. Konsernsjef Knut Solberg i Sit sier at de positive tallene viser til at alle deler av virksomheten har en sunn økonomi og leverer gode resultat.

– Undersøkelser viser at både studenter og ansatte er godt fornøyde med virksomheten vår, og et godt årsresultat gir oss muligheter til å utvikle oss i årene som kommer, sier Solberg.

Han påpeker at Sits hovedmål ikke er å tjene penger men å bidra til et godt studentliv.

Overskuddet på 34 millioner er iføge Samskipnadne selv et resultat av godt arbeid i alle deler av virksomheten. Sit bolig bidrar med til millioner, kafe og bokhandel med fem millioner. Velferdstjenestene går med én million i underskudd, mens renteinntekter og investeringer i verdipapirer bidrar med 16 millioner. Ekstra tilskudd i forbindelse med fusjon på fire millioner kroner.