Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article NTNUs mektigste studenter image

NTNUs mektigste studenter

Kun Kongen i statsråd kan avsette styret til NTNU, men få har snakket om studentvervene som lyses ut nå.

Mars er en måned hvor studentmiljøet i Trondheim er preget av valg. Men det er ikke alle valg som blir like hyppig diskutert i kantinene på campus som ledervalget til Samfundet og presidentvalget til ISFiT. På onsdag løper fristen ut for å melde sitt kandidatur til NTNU-styret. Hvorfor skal studenter bry seg om dette valget?

Kort sagt kan det oppsummeres med ett ord: innflytelse.

To av de elleve medlemmene som skal sitte i det nye NTNU-styret skal være valgte studenter. Som øverste myndighet på NTNU har styret stor makt, og det merkes langt utenfor Trøndelag. Det fikk man for alvor erfare da styret bestemte seg for en massiv fusjoneringsprosess med Høgskolene i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.

Da representantene for de eksterne og ansatte satt splittet på midten på fusjonsvedtaket var det stemmene til studentrepresentantene som avgjorde valget. Med én stemme i overvekt var NTNU plutselig Norges største universitet i 2016.

Les også: Få fusjonen forklart på 1,2,3.

For mange falt denne avgjørelsen i dårlig jord. De ansatte ved NTNU rettet sin misnøye mot studentrepresentantene, og professor Aksel Tjora kritiserte blant annet studentrepresentantene for å være mer karrierebevisste enn kritiske til rektoratet.

Fra studentenes rekker var det også kritiske røster som ble ytret da «storfusjonen» ble diskutert på et allmøte i januar 2015. På møtet målte man temperaturen for fusjonen med en uformell avstemning. Av de 60 som møtte opp, var det bare fire som stemte for at NTNU skulle fusjonere med høgskolene.

I et intervju med Under Dusken forsvarte studentrepresentant Christian Tangene avgjørelsen. Begrunnelsen var at universitetet og nasjonen ville komme bedre ut av å samle flere fagmiljø under ett banner.

Selv om studentrepresentantene er valgt inn av studenter, så anser de at de har et bredere mandat enn å kun representere studentenes stemme. Sørlie som er sittende medlem mener avgjørelsene de tar i NTNU-styret gjøres på bakgrunn av en større helhet, og må forsvares deretter.

Hvorvidt valgte representanter skal stemme etter egen samvittighet eller med utgangspunkt impulsene til studentene er en annen sak. Poenget blir det samme: Fusjonen er et av mange eksempler som viser innflytelsen til NTNU-styret og dets medlemmer.

I disse tider foregår det også en politisk tautrekning mellom NTNU og kommunen om hvor den nye campusen skal bygges. NTNU vil ha en mest mulig samlet campus, mens kommunen ønsker å ha den midtbynært. Senest i januar førte det til en merkelig situasjon der NTNU-rektor Gunnar Bovim foreslo å byttehandle den såkalte Fengselstomta med kommunen, på eier Studentersamfundets bekostning.

De nye studentrepresentantene kommer kanskje ikke til å stå til ansvar i en sak på samme størrelsesorden som fusjonen. Men kampen om jordlapper i Høgskoleparken, studieforskriften og gjennomføringen av obligatorisk exphil, er saker som kommer til å angå framtidas NTNU-studenter.

Kampen om innflytelse er også begrenset til kun to plasser. Den mannen og den kvinnen som sanker inn flest stemmer vinner vervene. Til tross for at NTNU har base i tre byer er det ingen av de gamle høgskolene som kommer til å bli kvotert inn. Det kan med andre ord bli en rå valgkamp.

Å være styrets studentrepresentant er ikke et verv for hvem som helst. På grunn av vervets funksjon og innflytelse kommer de til å motta kritikk. Det er derfor viktig at studentene velger inn to gode studentrepresentanter, som de tror vil gjøre en god jobb og som har vært ute i hardt vær før.