Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Må ta «samme fag» to ganger image

Må ta «samme fag» to ganger

Studentene ved Fornybar energi opplever å ikke bli hørt etter at de søkte om fritak fra faget Eksperter i team.

17 studenter ved masterprogrammet Fornybar Energi ved NTNU søkte om fritak fra Eksperter i team (EiT) med grunnlag i at de allerede hadde tatt et lignende fag i bachelorprogrammet ved Kalvskinnet. Studentene reagerer på NTNUs behandling av søknaden og føler at argumentene deres ikke blir tatt på alvor.

Til tross for dobbelt avslag, er studentene fortsatt opptatt av at kommende generasjoner skal få den muligheten de selv ikke fikk.

– Det føles som om vi tar de samme studiepoengene to ganger. Det sier Thea Johnsen. Hun og Thea Mork Kummen uttaler seg på vegne av studentene.

– Vi har opplevd å få lite informasjon, og alt har tatt utrolig lang tid fra NTNU sin side, sier Johnsen.

Etter at de fikk avslag på søknaden om fritak sendte de klagebrev til NTNU.

– Problemet var at det tok så lang tid å få svar fra klagenemnda. Innen vi mottok svaret hadde fristen for å melde seg opp i fag gått ut. Dermed kunne vi uansett ikke ha valgt noe annet fag, selv om vi hadde fått godkjent fritaket.

Også klagenemnda avslo søknaden om fritak.

Bakgrunnen for at studentene har søkt om fritak fra EiT er at de gjennom bachelorstudiet på Kalvskinnet har hatt faget TELE3011 - Ingeniørfaglig systemtenkning. Studentene mener faget i stor grad overlapper med EiT når det gjelder læringsmål.

Stor forskjell på fag på master- og bachelornivå

Fagkoordinator Kristian Lien ved Ingeniørfaglig systemtenkning for elektrofag og fornybar energi bekrefter at det er mange likheter.

– Jeg mener fagene er ganske like på deler av opplegget, men vår variant er begrenset til samarbeid mellom ingeniørstudenter, og vi har ikke student-fasilitatorer hos oss, forteller han til Under Dusken.

Ett av punktene som ligger til grunn for avslaget er at tverrfagligheten er sterkt begrenset ved TELE3011 sammenlignet med EiT. Det står i avslagsbrevet fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk. I tillegg mener fakultetet at det er en betydelig forskjell på kravene knyttet til et fag på masternivå sammenlignet med fag på bachelornivå.

Ingen overraskelse

Tidligere år har studenter fått innvilget fritak fra EiT under tvil, men fra studieåret 2016/2017 ble reglene rundt dette strammet inn.

Lien er ikke overrasket over at studentene fikk avslag på søknaden sin.

– Vi har lenge fått klar beskjed om at fritak på masternivå ikke er ønskelig, sett fra EiT-sekretariatets side. Vi har også fått tydelig beskjed om at det faget vi har kjørt ikke betraktes som EiT-ekvivalent av EiT-sekretariatet. Derfor var det ingen overraskelse at ikke søknaden ble godkjent, sier han.

Håper å legge grunnlag for senere studenter

Thea Johnsen, Thea Mork Kummen og de andre studentene er allerede godt i gang med EiT. De presiserer at de ikke har noe imot EiT og at de ser på det som et viktig fag.

– Samtidig skulle vi gjerne hatt muligheten til å ta «ferske studiepoeng», mener Mork.

Jentene er mest frustrert over hvordan søknaden, og senere klagen på vedtaket, har blitt behandlet fra NTNU sin side.

– Etter at vi fikk avslag på søknaden sendte vi et svar der vi kom med argumenter mot deres grunnlag for avslag. Resultatet var et nytt avslag, identisk med det første. Det virker ikke som de har tatt våre argumenter i betraktning, mener Johnsen.

Nå håper jentene at noe endres slik at nye studenter skal slippe å «få dobbelt opp» av fag.

– Enten må noe endres ved Gløshaugen, eller ved Kalvskinnet, slik at nye studenter slipper å ta to fag som vi mener er tilnærmet identiske, sier Mork.

Når Under Dusken spør Kristian Lien om han mener det er god nok kommunikasjon mellom fakultetene med tanke på overlappende fag, svarer han med et ledende spørsmål.

– Kanskje ikke?

Under Dusken har ikke lykkes å komme i kontakt med involverte søknadsbehandlere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.