Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Fire søknader om medlemskap innvilget image

Fire søknader om medlemskap innvilget

25. februar vedtok Storsalen at Samfundetstyret kan gi medlemskap til frivillige uten medlemsrett. Nå har de første søknadene blitt behandlet.

Studentersamfundet gir medlemsrett til nåværende eller tidligere studenter, samt lærere på universitets- eller høyskolenivå. Organisasjonen drives av frivillige som tilhører ulike gjenger på Samfundet. For å få medlemskap i disse gjengene må man også være medlem av Samfundet. Dette har ikke vært mulig for personer som har utdanning utenom universitets- eller høyskolelinjer.

– I tilfeller der det er kompetanse man ikke finner i medlemsmassen, er det nødvendig for organisasjonen å ta opp folk utenfor. Dette kan gjelde elektrikere vi trenger på huset eller personer som spiller uvanlige instrumenter, forklarer Qvigstad.

Dette forklarer de unntaksvise tilfellene der gjengmedlemmer får jobbe som frivillige til tross for at de ikke har rett til Samfundet-medlemskap. Nå har altså Storsalen gitt Samfundetstyret myndighet til å innvilge medlemskap i disse tilfellene.

I den første runden etter vedtaket 25. februar var fire saker til behandling, hvorav alle ble godkjent. Ifølge Samfundetlederen foreligger et førende prinsipp om at alle som er gjengmedlemmer på Samfundet også skal være medlemmer av Samfundet.

Studentersamfundet skal drives av studenter

Hvilke grunner vil kunne medføre at medlemskap ikke blir godkjent?

– Hvis det er mulig å lære opp kompetansen i medlemsmassen, vil ikke søknaden bli godkjent. Det kan legges til at det er svært få tilfeller hvor det må søkes om medlemskap på særskilt grunnlag, utdyper Qvigstad.

Han understreker at praksisen, i spørsmål om å gjøre ikke-medlemmer til frivillige, skal være streng:

– Vi ønsker at det er studenter som skal drive Studentersamfundet.

Tok ikke høyde for krav om fagbrev

Blant de som nå har fått innvilget medlemskap er elektriker Mats Møllerup. Han påpeker blant annet belønning for arbeidet på huset, for å poengtere viktigheten av vedtaket.

– Det å kunne stemme i Storsalen, og bare det å få være fullverdig medlem på grunn av innsatsen som jeg legger ned i funksjonærvervet. I tillegg roter det gamle systemet til mail og annet angående UKA-vervet, sier han.

Ved siden av el.-kraft-studiene ved Trondheim Fagskole har Møllerup siden august i fjor jobbet som funksjonær i Samfundets Diversegjeng. Etter halvåret som gjengmedlem er han lettet over at et praktisk studievalg ikke lenger trenger å stå i veien for medlemskap.

– Jeg er lettet over at Styret har tatt til vett og anerkjenner verdien av å ha «gratis» elektrikere på huset. De får nå muligheten til fullverdig medlemskap, selv om de har valgt en mer praktisk studieretning.

Han mener tiden var overmoden for vedtaket av 25. februar.

– Jeg tenker at de ikke helt har forstått reglene som gjelder for å kunne utføre arbeid som elektriker, sier han.

Han viser til kravet om å ha fagbrev for å kunne jobbe som elektriker på Samfundet.

– Det handler ikke om profesjonalisering. Det handler bare om å følge reglene som er satt.