Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Positiv særbehandling image

Positiv særbehandling

Mangfold er bra. NTNU, arbeidslivet og samfunnet som helhet trenger mangfold. Derfor er gratis lunsj og mattehjelp et viktig tiltak.

Tiltak som jenter og teknologi, og jenteprosjektet Ada, er tiltak som har påvist god effekt. Det bør NTNU drive mer med. Flere tiltak av denne typen kan føre til at bruken av kjønnspoeng blir unødvendig, og dette mener Studenttinget er en god utvikling. Likestillingslovens §7, åpner for at man kan innføre positiv særbehandling, der særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål. Studenttinget synes holdningen om at man satser på å holde på de kvinnene man får inn er god, selv om det medfører visse forskjeller for studentene. Vi ønsker også tilsvarende prosjekter på for eksempel helsefagutdanningene, hvor det underrepresenterte kjønn er menn, velkommen.

Les også: Ingen gratis lunsj for gutta

Videre mener Studenttinget at et godt læringsmiljø er avhengig av en viss kjønnsbalanse. For å unngå frafall er det viktig at enhver studentgruppe føler seg velkommen og inkludert, dette gjelder ikke bare kjønn, men også livssyn, funksjonsnedsettelse og etnisk bakgrunn. Å være i mindretall i en stor gruppe kan være utfordrende, og tiltak for å fremme inkludering er derfor positivt. En del av NTNUs samfunnsoppdrag er å levere kandidater til arbeidsmarkedet. Det er i arbeidsmarkedet, som ellers i samfunnet behov for et bredt mangfold, og vi er avhengige av at dette gjenspeiles på universitetet.

Særbehandlingen ved Kalvskinnet er til for å fremme likestilling. Tilsvarende tiltak har blitt behandlet av likestillingsombudet tidligere, og har blitt ansett til å være innenfor lovens rammer. Studenttinget støtter prosjektet, men vil gjerne se flere av dem, der man også tar vare på flere perspektiver av mangfold.