Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Foreløpig ingen nynorsk Blackboard image

Foreløpig ingen nynorsk Blackboard

Rett og slett for dårlig, mener lederen for Studentmållaget i Nidaros. NTNU kan ikke svare på når nynorsk blir tilgjengelig.

Fra høsten av har NTNU planlagt å innfase samtlige studenter og ansatte i bruken av den nye e-læringsplattformen Blackboard. Allerede nå har over 16 000 studenter og forelesere deltatt i pilotprosjektet. Nynorsk er foreløpig ikke et mulig språkvalg.

Daniel Fridberg Moen, leder for Studentmållaget i Nidaros, mener dette er for dårlig.

– Bokmål og nynorsk skal ved lov være likestilt, og studenter har rett til å velge skriftspråk selv, sier han.

Videre legger han til at viktigheten ikke bare skyldes prinsipielle, men også praktiske årsaker. For en student med nynorsk som hovedmål, vil det per nå ikke være mulig å finne informasjon på sitt eget hovedmål, noe Fridberg Moen mener kan være utfordrende.

[ image ]
Foto: Privat
Daniel Fridberg Moen, leder i Studentmållaget i Nidaros.

Kun et B-krav

For det amerikanske firmaet Blackboard Inc. vil norsk bli det 27. språket i rekken av innlemmede språk. Da NTNU forhandlet med Blackboard om et tilbud, valgte de å sette bokmål som et A-krav, mens nynorsk ble satt som et B-krav. Det betyr at nynorsk, per definisjon, ikke var et obligatorisk krav i utarbeidelsen av den nye e-læringsplattformen.

Som man kanskje da kunne forvente, viser det seg nå at nynorsk foreløpig ikke er et alternativ under Blackboards språkinnstillinger.

– En eventuell påstand om at flertallet av studenter benytter bokmål, og at man derfor ikke trenger nynorsk, er ikke reelt, og er uansett en lite god argumentasjon. De språklige rettighetene til studentene bør tas på alvor, fastslår Fridberg Moen.

Vegard Stuan, prosjektleder ved NTNUs Seksjon for studieadministrative støttesystemer, påpeker at alle leverandører fikk samme krav.

– Blackboard har forpliktet seg til å levere på nynorsk. Alle potensielle kjøpere fikk krav om at dersom de ikke hadde et eksisterende tilbud på nynorsk, forpliktet de seg til å utvikle det.

LES OGSÅ: – Hele greia ser halvferdig ut

Usikkert når Blackboard kommer på nynorsk

Ifølge Lov om målbruk i offentleg teneste, beskrives nynorsk og bokmål som «likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune».

[ image ]
Foto: NTNU
Vegard Stuan er prosjektleder ved NTNUs Seksjon for studieadministrative støttesystemer.

Stuan bekrefter at nynorsk kun ble satt som et B-krav, men poengterer at prosjektleders innstilling er at dette er et tilbud som skal gjennomføres. Han kan ikke love noe tidspunkt hvor nynorsk vil bli inkludert i Blackboards språkalternativer.

– Det vil i alle fall ikke være klart til høsten, sier han.

På spørsmål om hvorvidt NTNU nedprioriterer nynorsk, svarer han at hovedfokuset nå først og fremst er å utarbeide en god e-læringsplattform på bokmål før nynorsk inkluderes.

Fridberg Moen påstår at NTNU generelt er dårlig på å likestille bokmål og nynorsk.

– Det er viktig med fullstendig frihet til å velge hvilket språk du har lyst til å benytte.