Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Fremdeles ingen jus-bachelor image

Fremdeles ingen jus-bachelor

Folkeuniversitetet Midt-Norge fikk avslag på søknaden sin om å opprette en bachelorlinje for rettsvitenskap.


LES OGSÅ: Krysser fingra for jus til Trondheim


Folkeuniversitetet Midt-Norge har ventet lenge på et svar fra NOKUT om å opprette en bachelorlinje for jus i Trondheim. Nå har de endelig fått svaret.

[ image ]
Ann-Kristin Emblem
Folkeuniversitetet i
Trondheim

– Vi har fått avslag på søknaden vår, sier Ann Kristin Emblem, rektor og regionleder for Folkeuniversitetet Midt-Norge.

Grunnen til avslaget er fagmiljøet som tilbys. Folkeuniversitetet har valgt å klage på vedtaket, idet de mener NOKUT og sakkyndig komité har stilt for strenge krav til fagmiljøet tilknyttet studiet.

– Alle andre forhold er på plass. Det går utelukkende på størrelsen og kvalitet på fagmiljøet. NOKUT krever at vi skal ha et fagmiljø på masternivå for å kunne tilby en bachelorutdanning, noe vi mener er et urimelig krav og langt utenfor det som gjelder for alle andre.

Misforståelser rundt krav

I tilsvaret fra Folkeuniversitetet kommer det fram at de hevder NOKUT har misforstått hvilket nivå studiet skal legges på. I tilsvaret står det:

Misforståelsen kan kanskje delvis forklares med ulikt ståsted hos hhv. komiteen og oss. Denne misforståelsen mht. vår ambisjon med studiet har imidlertid fått avgjørende betydning for de forutsetningene komiteen har lagt til grunn for sin faglige vurdering.

Tilsynsdirektør Øystein Lund ved NOKUT mener derimot ikke at det er et krav at fagmiljøet skal ha en kompetanse tilsvarende det som kreves for et mastergradsstudium.

– Fagmiljøet skal derimot oppfylle de kvantitative kravene til bachelorgrader generelt. Institusjonen må også sikre at fagmiljøet samlet sett innehar den kompetansen som trengs for å tilby den utdanningen de ønsker å få godkjent.

Nok rettsvitenskap ellers i landet

I svaret fra NOKUT hintes det også til at «det er flere (4) bachelorutdanninger i rettsvitenskap ved offentlige universiteter og høgskoler», og at de mener dette er mange nok.

– Det er nok noen som mener at det er nok jusutdanning andre steder. Kanskje handler det også om at vi ikke skal konkurrere om de fagressursene som eksisterer ellers i landet, men dette er i tilfelle ikke noe relevant argument for å ikke godkjenne vår søknad, sier Emblem.


LES OGSÅ: Kan bli utdanningsbyen uten jusutdannelse


Lange behandlingstider

Emblem sier at de enda ikke har fått noen indikasjon på når klagen forventes å være ferdigbehandlet og tatt stilling til.

– Vi får tilbakemelding i løpet av saksgangen, så rundt 1. mai vet vi nok mer om hvordan NOKUT vil stille seg til den klagen vi har sendt inn, sier hun.

Med lange behandlingstider og en klageprosess som krever mye dokumentasjon, vil nok ikke en bachelorutdanning i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge være på plass med det første. At prosessen tar såpass lang tid mener Lund er normalt for en slik sak.

– Til kritikken på lang behandlingstid på søknaden, er det selvsagt mulig å mene at den generelt er for lang, men behandlingstiden har ikke vært lengre enn normalt. Siden avslaget er påklaget, er det ikke naturlig å kommentere det øvrige sidene rundt behandlingen av søknaden, sier Lund.

Kaotisk og uoversiktlig studietid

At slike søknader tar så lang tid å prosessere kan skape ubeleilgheter for studenter. Det kommer fram i et brev til NOKUT, hvor en anonym tidligere student hos Folkeuniversitetet i Trondheim etterspør korrespondansen mellom NOKUT og Folkeuniversitetet på denne saken.

I brevet beskriver studenten sin studieperiode som «en kaotisk og uoversiktlig studietid, der emner ble startet opp, avlyst og gjenopptatt på tidspunkt som gjorde det vanskelig å strukturere lesingen av et enormt pensum.» Det anonymiserte brevet kan leses i sin helhet nedenfor.

[ image ]