Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Under Dusken vurderer «konkurransen» (1) image

Under Dusken vurderer «konkurransen» (1)

Vår snobbete kulturredaksjon tar en titt på linjeforeningsavisene og gir sin dom over medielandskapet på campus.

Her kan du lese anmeldelsen av linjeforeningsavisene til Timini, Smørekoppen, Høiskolens Chemikerforening, Delta, og Abakus.

Intimini
[ image ]

Linjeforening: Timini (Nanoteknologi)

Utgave: #1 - 2017

Den smått psykedeliske forsida er slettes ikke verst, med et godt fargevalg. I muligens den mest interne spalten jeg har sett må du gjette hvem i linjeforeninga som eier et afrikansk kulespill, noen glassbrikker og en klokke. Er det Ingeborg? Er det Svein Tore? Hvem er disse folka? Ikke vet jeg, men dette er defintivt en vanskeligere kviss enn både Under Dusken og Morgenbladet.

Ellers varierer sakene mellom det useriøse og mer seriøse. Det varierer også mellom ting som funker og ting som funker mindre. Spalten Ting de lærer på Dragvoll forsøker å fortelle nanostudenten at også Dragvoll-studenter lærer kule ting, det synes vi er hyggelig. Det er også en veldig fin artikkel om Nano Mineral Water, et produkt som faktisk eksisterer. Anmeldelsen av nattmat fra «Burger Ramsey» (noe jeg antar er et spill på Gordon Ramsey, selv om det ikke er et ordspill en gang) funker derimot mindre godt, da sitatene er litt småkleine. De skal likevel berømmes for å ha både en midtsidepike og -gutt, begge to ganske pene, så her er noe for de fleste. Forøvrig vil nok vår gode venn Spitdvergen ha et problem med Intiminis «registrerer»-spalte. Fy skam.

Mini-ord

Linjeforening: Smørekoppen (Produktutvikling og produksjon)

Utgave: #1 - 2017

[ image ]
Foto: Mini-ord

Designet er av overraskende høy kvalitet, med tanke på at det er vordende ingeniører som står bak herligheten. Ingeniørstudentene kan vitterlig skrive også, noe undertegnede må innrømme å ha betvilt sterkt inntil nå. En trillende latter, eller i det minste en anstrengt humring, forlater kulturjournalistens lepper, og vekker moderat oppmerksomhet på kontoret. Mini-ords spinn på «Klara Klok» er derimot heller amatørmessig, da de har misforstått minst 50 prosent av konseptet med ei slik spalte: Her mangler nemlig svarene. Forsøk på å spore dem opp på Smørekoppens hjemmesider, som visstnok skal være mulig, viser seg å være fånyttes. Synd, for her er potensialet stort.

Sugepumpen

Linjeforening: Høiskolens Chemikerforening (Industriell kjemi- og bioteknologi)

[ image ]

Utgave: #1 - 2017

Utover tittel med grove seksuelle overtoner, åpner bladet svakt, med drepende kjedelige beretninger om Åre og diverse kick off-er og komitémøter. Neste ut er «Tillitsvalgtspalten», og det kveles et gjesp. Ennuien blir stadig sterkere i det vi blir servert oppfordringer om å te oss vel på foreningas «Stoorphaest», der det til og med kreves at man skåler etter kjønnsnormer som hører en fordums tid til. Skjønt, litt sexisme har vel aldri skada noen, og kan nok heller anses som et friskt pust i et ellers likestilt samfunn. Dette til tross, her bekreftes fordommene om ingeniørerstudenter som søvndyssende tørrpinner, som tydeligvis syns at adjektivhistorier er noe å le av i det herrens år 2017.

Δt

Linjeforening: Delta (matematikk og fysikk)

Utgave: #15 - februar 2017, 2. jubileumsutgave - mars 2017

[ image ]
Foto: Delta
Til nå den desidert mest nerdete avisa, med en forside bestående av en talltrekant med primtallet 43 på toppen. Det er, må vite, fordi 43 er det første tallet som kan skrives som summen av 1, 2, 3, 4 og fem forskjellige primtall. Dette får du først vite i neste utgave, Delta 43. års jubileumsspesial. Til gjengeld får du også vite en rekke andre spennende ting du sikkert ikke visste om tallet 43. Grunnen til dette spesielle årstallsjubileet er at Delta bare feirer primtallsårene, og altså ikke de vanlige (les: kjedelige) 5-årsjubileene. Var det matte du studerte, sa du?

For at vi skal være helt sikre på at redaksjonen aldri har sett en naken kropp er den vanlige midtsidepiken ikke et bilde, men en graf som former en kvinne sett bakfra. På sida før får vi alle funksjonene som former figuren. Nyttig! Vitenstoffet stopper ikke her, vi får også en overraskende spennende tekst om kaustikk, lysmønstrene som skjer når lys brytes og speiles, og den faste spalten Mattebeviset. Nerdetoppen nås med krysstallet på baksiden, et kryssord med matteoppgaver. Vi kan i hvert fall være enig om at matematikk er den rette vei for denne redaksjonen.

Readme

Linjeforening: Abakus (Data og kommunikasjonsteknologi)

Utgave: Nr. 2 - 2017

[ image ]
Foto: Readme
Linjeforeningsavisenes grafiske profil varierer mellom de som absolutt ikke har peiling på layout og de som faktisk har det. Readme må sies å falle innenfor siste kategori. Med en forside som bare roper «les meg!», er det gøy å se at dette er en jubileumsutgave. Det er visst flere foreninger som feirer sånt for tiden. For oss utenforstående er det kanskje ikke fullt så interessant å lese åtte sider om foreningas historie. Vi velger også å betvile objektiviteten i utsagnet om at Readme er Gløshaugens beste magasin.

Til gjengjeld kan man lese artige leserinnlegg, tegneserier, konkurranse (med premie!), samt treffende satire over campuslivet, så får det heller være at både konsept og logo er stjålet skamløst fra The Onion. Utover jubileumsstoff, som er nødvendig, og som nødvendigvis er internt, finnes det her interessante artikler om Tinder-algoritmer og fenomenet Fomo. En skribent føler også for å mene noe om campussammenslåing, uten å egentlig ha særlig mye å mene. Midtsidebildet er i klassen «sexy med ironisk distanse», og trekker opp helhetsinntrykket ytterligere.

Her kan du lese anmeldelser av linjeforeningsavisene til Nabla, Spanskrøret, Janus, Erudio, og Emil og Volvox og Alkymisten, Handelshøyskolen i Trondheim, Omega, og Broderskapet.