Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Tidlige tiltak trengs image

Tidlige tiltak trengs

Det er også NTNU sitt ansvar å sørge for et godt studiemiljø der studentene blir ivaretatt, skriver Lars Furu Kjelsaas. Han mener NTNU må gjøre mer for studentene som sliter.

Langt ifra alle studenter ved NTNU fullfører på normert tid. For eksempel er gjennomsnittlig tid for å fullføre sivilingeniørutdanningen 11 semestre. Dette koster universitetet og samfunnet penger, og fra offentlig hold presses det på for at noe må gjøres.

Problemet er at det finnes like mange årsaker til forsinkelser som det er forsinkede studenter. For hver ressurssterk student med verv og full kalender finnes det en som sliter med depresjon, angst eller dårlige studieteknikker. Hvordan skal man klare å ta tak i de som sliter og hjelpe dem på vei, uten å fjerne muligheten til å bytte studie hvis man har valgt feil, og uten å ramme studentfrivillighetens mest ivrige? Det trenger ikke å være et stort problem å stryke i et fag eller to, men det er likevel et tegn på at noe ikke er som det burde være.

Dette er et av de første tegnene universitetet får på at noen ikke mestrer studiene og studiehverdagen. Da holder det ikke at den første som drar i bremsen er Lånekassen i det du har falt et år bak. NTNU har levert 60 studiepoeng mindre til samfunnet. Studenten har mistet muligheten til å ta fag sammen med de han startet på studiet med, og har fått livet sitt satt på vent i et år.

Kjære NTNU, det er på tide å spørre de som stryker på eksamen hva som er årsaken til at de sliter, uten å dømme eller true med sanksjoner. Gjennom å spørre studentene om hva som har gått galt kan man finne ut om det kan hjelpe med stressmestringskurs, ekstra eksamensforelesninger eller andre tiltak. Sit tilbyr både kurs og psykisk helsetjeneste som kan være en del av løsningen. Som studenter er vi voksne mennesker med ansvar for vårt eget liv og vår egen studiehverdag, men det er også NTNU sitt ansvar å sørge for et godt studiemiljø der studentene blir ivaretatt. Det er et stort forbedringspotensiale på dette området, og pengene NTNU taper på dette er bedre brukt på bedre studier.

Om jeg blir valgt inn i NTNU-styret lover jeg å sette dette høyt på agendaen og jobbe for å nå ut tidlig til de som sliter. Les mer om hva jeg og de andre kandidatene står for, og stem i valget, på www.studentvalget.no før torsdag kl 17.