Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Kan få halvert studielånet image

Kan få halvert studielånet

Men bare hvis du flytter til Nord-Norge etter endt lærerutdanning, og fullfører på normert tid.

Lærerstudenter som starter studiet høsten 2017 eller senere vil kunne få slettet opp mot 160 000 kroner av studielånet. Dette informerer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om på regjeringen.no. Ordningen gir mest fradrag på lånet for lærerstudenter på 1. til 7. trinn, og for de som starter rett i lærerjobb i Nord-Norge.

I følge regjeringen.no trenger Norge over 35 000 nye lærere de neste ti årene, og kunnskapsministeren understreker spesielt viktigheten av å skaffe dyktige lærere til de yngste elevene. Den store etterspørselen i antall lærere henger sammen med at ufaglærte lærere, og de som går av med pensjon, skal erstattes.

Ettergivelse av studielånet blir tredelt. De som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid kan få opp mot 50 000 kroner tilbake. Det gis ytterligere 55 000 kroner for lærere på 1. til 7. trinn på normert tid, og 55 000 kroner til de som tar lærerjobb i Nord-Norge etter endt utdanning. Den siste tildelingen er uavhengig av normert tid.