Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Rekordsøking til NTNU image

Rekordsøking til NTNU

Søkertallene fra Samordna opptak er her, men bare ett studietilbud er blant landets ti mest populære.

Nær 23.000 søkere har NTNU som førstevalg etter at søknadsfristen til høyere utdanning gikk ut 15. april. Det er 17 prosent av alle landets 135.600 søkere, skriver NTNU i en pressemelding onsdag.

De aller mest populære studiene er sykepleie med 1273 søkere, økonomi og administrasjon med 890 søkere og industriell økonomi og teknologiledelse med 818 søkere. Det gjør sykepleie på NTNU til det sjette mest populære studiet i landet.

NTNU hadde en spesielt stor økning i fjor, noe som delvis ble forklart som en effekt av fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Søkertallene er fremdeles stabilt gode, med en økning på én prosent.

Totalt har knapt 49.000, mer enn hver tredje studiesøker, NTNU som ett av flere valg.

[ image ]
Foto: Handelshøyskolen i Trondheim
"Også masterprogrammene på handelshøyskolen har hatt rekordsøkning. – 406 vil bli teknologiledere, og 595 søkere ønsker å bli siviløkonomer. Vi har (tradisjonen tro) feiret de gode tallene med kake, skriver de på sin Facebook-side. Foto: NTNU."

Søking til sivilingeniør går ned

Søkinga til de klassiske femårige sivilingeniørprogrammene går samla sett noe ned, en trend man har sett over flere år.

– Det er bekymringsfullt at færre ungdommer søker disse studiene. Landet trenger ingeniører innen tradisjonelle teknologiområder. Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.

Likevel er søkertallene fremdeles høye for alle studieprogram – bortsett fra for petroleumsteknologi.

LES OGSÅ: En Dragvollstudents reiseberetning om det store karrieresirkuset som hjemsøker vårt campus

[ image ]
Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning. Foto: NTNU.

Jevn kjønnsfordeling

Ved NTNU sett under ett er kjønnsfordelinga omtrent 50/50, men færre jenter søker seg til teknologifagene og færre gutter søker seg til helsefagene.

– Dette er vi ikke fornøyde med. Innen teknologiområdet har vi allerede mange gode tiltak for å øke kvinneandelen, men vi må se om det er nødvendig med ytterligere tiltak. Innen helsefag må vi vurdere tiltak for å bedre kjønnsbalansen, sier Kjeldstad.

Blant tiltakene er for eksempel prosjektet Jenter og teknologi, som du kan lese mer om her.

– Det er krevende at søkning til yrkesfaglærer utdanning går ned. Det er en meget viktig lærerutdanning. Vi hadde ønsket større søkertall til grunnskolelærere fra 5. til 10. trinn, sier prorektor Kjeldstad.