Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Nesten en av ti opplever mobbing i høyere utdanning image

Nesten en av ti opplever mobbing i høyere utdanning

Nytt forskningsprosjekt avdekker utbredt mobbing som knuser tall fra grunnskolen.

Ni prosent av norske studenter opplever mobbing ved sitt lærested. Undersøkelsen er ledet av professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder, som forteller til Universitas at tallene er basert på hva studentene selv opplever. Det kommer fram at mobbing skjer både under og etter seminarer og forelesninger.

– Studentene opplever også å være utestengt fra det sosiale miljøet etter forelesning, sier Lund til Universitas.

Hun forklarer videre at undersøkelsen viser at mobbing er mer utbredt i høyere utdanning enn tidligere i utdanningsløpet. Til sammenlikning blir 6,3 prosent av elever mobbet i grunnskolen, ifølge elevundersøkelsen fra 2016.

Den vanligste formen for mobbing er psykisk, deretter følger verbal mobbing hakk i hæl. Det er ikke nødvendigvis vanskeligere å oppdage psykisk mobbing i høyere utdanning enn i grunnskolen, fastslår Lund.

– Det handler både om grunnleggende holdninger studenter har til andre, og om holdningene til de som underviser. Det er både studenter og ansattes ansvar.

Hun avslutter med en oppfordring til de etablerte læringsutvalgene.

– Ha et mye større fokus på den psykososiale delen av læringsmiljøet i det forebyggende arbeidet. I tillegg må man ha et system som både fanger opp og følger opp der mobbing skjer.