Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Fjerner faglærere fra mastervurdering image

Fjerner faglærere fra mastervurdering

Fra oktober 2017 vil ikke faglærere være med på å evaluere masteroppgaver for IE-fakultetet. Lavere karakterer kan bli konsekvensene.

Tidligere har masteroppgaver blitt evaluert av hovedveileder og en ekstern sensor, men nå har det i tråd med stortingsmeldingene blitt vedtatt at det i stedet skal bli to eksterne sensorer som vurderer masteroppgavene. Dette bekrefter prodekan for utdanning Brynjulf Owren ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU.

– Det stemmer at det er gjort vedtak om masteroppgaver etter oktober 2017 hvor veileder ikke lenger vil være en del av sensurkomiteen.

For gode karakterer

Owren viser til høye karakterer som en av grunnene til vedtaket.

– På Institutt for biologi har det for eksempel vært tilfeller hvor 50 prosent av karakterene for masteroppgavene var A. At halvparten av masteroppgavene er tilsvarende toppkarakteren er ikke forenlig med karakterkravet.

Videre utdyper prodekanen at vedtaket også vil kunne bidra til en mer nøytral vurdering av masteroppgavene.

Fakultetstillitsvalgt Trine-Lise Helgesen i Studentrådet IE mener det ikke er så svart på hvitt at å fjerne veileder som sensor vil gi et lavere snitt.

– Et forhold mellom student og veileder er uforutsigbart og kan gi utslagg begge veier. Imens noen kan få en liten dytt opp i karakter, kan andre få et drag nedover. Ved å fjerne veileder håper man på en mer rettferdig karaktergiving, noe jeg er veldig for. Men, jeg mener det er nødvendig at veileder skal ha muliget til å gi innspill til sensor, og tror at i hvilken grad dette skal skje må finjusteres fremover.

Studenter ikke informert

Owren bekrefter også at studentene ikke er blitt informert utover det studenttillitsvalgte har gjort.

– Disse studenttillitsvalgte er inneforstått med vedtaket, og videre blir det opptil hvert enkelt institutt å informere om dette.

Helgesen har også kun fått med seg endringene via sin stilling i Studentrådet, og ikke noen andre kanaler.

– Det stemmer at mange ikke er klar over endringen. Jeg er ikke masterstudent selv, så om masterstudentene er bedre informert kan jeg ikke uttale meg om.

Gledelig for NT-fakultet

Allerede i 2014 ble denne ordningen innført ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT), etter fusjonen kalt Fakultet for naturvitenskap (NV). Prodekan for utdanning og formidling Øyvind Weiby Gregersen ved NV-fakultetet forteller at denne nye innføringen har vært ønskelig.

– Før innføringen av dette vedtaket opplevde vi en meget høy andel A og B ved karaktersetting av masteroppgaver. Vi mistenkte at årsaken til dette var at veilederen var med på å sensurere masteroppgavene de selv hadde veiledet. Dette er noe vår erfaring tyder på og øvrig forskning viser. På en måte gir man jo faktisk karakterer på egen veiledning.

Store konsekvenser

Til spørsmålet om hva de negative konsekvensene for denne ordningen kan være, svarer Weiby Gregersen følgende:

– Det er ingen hemmelighet at NTNU besitter mange flinke studenter. Det kan derfor oppfattes som urettferdig at vi senker snittet. I tillegg er det både tidkrevende og dyrt å erstatte en intern sensor som er inneforstått med tema, med en ekstern sensor som ikke besitter samme forståelse for fagfeltet.

Videre poengterer Weiby Gregersen at ingen kjenner temaet bedre enn veilederen selv, og at det fra et faglig synspunkt derfor er den interne veilederen den beste kandidaten for å vurdere oppgaven. Prodekanen understreker derimot at strengere krav til masterstudentene veier tyngre.