Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Be om begrunnelse på  karakteren! image

Be om begrunnelse på karakteren!

LEDER: Vi kan sende et signal om at automatisk begrunnelse på eksamenskarakteren er noe vi ønsker oss.

Tidligere i år vedtok UiO å innføre automatisk begrunnelse på eksamenskarakteren etter å ha hatt det som prøveordning. Ønsker du en lignende ordning i Trondheim, bør du bruke retten til begrunnelse på eksamenskarakteren allerede nå i sommer.

Studenter må få mulighet til å lære av sine feil og mangler. Man kan anta at alle studenter besvarer eksamen etter beste evne. Alle feil og mangler i en besvarelse vil derfor være gjort i beste mening, og nettopp av denne grunn er det viktig å innføre automatisk vurdering. Har oppgaven feil og mangler, kan grunnen være at studenten ikke vet bedre. Dermed vil en oversikt over hva man ikke vet være første steg på veien mot å lære seg nettopp dette.

Da debatten raste som sterkest i Oslo var det flere professorer og sensorer som mente det ikke var en god løsning, og argumentet som hyppigst gikk igjen var mangelen på ressurser. Professor Carl Henrik Görbitz ved Kjemisk institutt på UiO, anslo i et leserinnlegg hos Universitas at han ville bruke 120 timer ekstra på å gi begrunnelser til alle sine studenter i et av grunnemnene, gitt at han brukte en halvtime pr. besvarelse. Dette argumentet blir for svakt. I prosessen med å sensurere og karaktergi en besvarelse, vil naturligvis sensoren gjøre seg opp tanker om oppgavens styrker og svakheter.

Det eneste som vil ta tid, er å få disse vurderingene ned på papir. Men sammenlignet med å måtte matche kandidatnummer med studentnummer, for så å skulle skrive ned tanker rundt en besvarelse som er alt annet enn ferskt i minnet, burde det være et mer effektivt alternativ. Og selv om det skulle ta en halvtime ekstra arbeid pr. besvarelse, så er det i aller høyeste grad en halvtime det er verdt å bruke.

Ifølge Universitets- og høyskoleloven § 5-3 så har alle studenter rett på begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Denne retten oppfordrer jeg alle til å benytte seg av. Forhåpentligvis vil det sende et tydelig signal om at automatisk begrunnelse for karakterer er noe vi ønsker oss. Og det kan til og med hende du lærer noe.