Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Takk og farvel til Itslearning image

Takk og farvel til Itslearning

Alt innhold på Itslearning slettes den 15. juli. Har du husket å sikre dine viktigste filer?

Etter nesten 15 år slutter NTNU å bruke Itslearning som læringsprogram. Det vil bli en enorm utrensking av alle filer som har blitt lagt ut både av studenter og forelesere, og det kan være svært lurt å sikre seg arkiverte dokumenter man har bygget opp gjennom studietiden.

– Siden vi stenger Itslearning før konteeksamenene setter i gang, er det viktig å overføre læringsmateriell og tidligere eksamensoppgaver til Blackboard hvis man har strøket, eller er redd for at man kommer til å gjøre det dette semesteret, sier Magnus Johannesen, fagpolitisk ansvarlig på Studenttinget og medlem i styringsgruppen for Blackboard ved NTNU.

Det kan også være lurt å gå gjennom gruppene man er medlem av for å sikre at ingen viktige dokumenter går tapt. Med sine barndomsår tidlig på 2000-tallet, er Itslearning så gammelt at det fungerte som et massemedium blant annet for enkelte linjeforeninger før Facebook ble standarden.

Mangelfullt pilotprogram

Overgangen til det nye læringsprogrammet Blackboard Learn har vært rotete, og flere studenter som har prøvd ut pilotprogrammet har gitt uttrykk for sin misnøye. Det kom fram at mange mente at Blackboard var svært uoversiktlig og lite brukervennlig, og at det dessuten ikke var implementert noe nynorsk språkvalg. Heldigvis kommer det en ny og forbedret versjon av Blackboard i mai.

– Det vil forhåpentligvis være en litt bedre brukeropplevelse, men hovedfokuset i denne versjonen er å få kvalitetssikret sidemålsoppsettet, og at alt det tekniske er i orden, forklarer Johannesen.

Et generasjonsskifte

Det er mye galt med pilotprogrammet til Blackboard, men Itslearning er heller ikke perfekt. Da programmet først ble innført i 2003, var det en voldsom frustrasjon rundt utformingen, og det dukket opp flere blogginnlegg og facebooksider for de som «hatet» programmet. Itslearning har blitt mye bedre over tid, men NTNU velger nå å gå over til Blackboard på grunnlag av åpenhet, fleksibilitet og brukervennlighet.

Blackboard og Itslearning er likevel ikke noe mer enn et verktøy, og det pedagogiske utbyttet hviler fortsatt på kompetansen til de fagansvarlige. Blackboard og Itslearning blir bare administrative program når fagansvarlige ikke tar i bruk de pedagogiske virkemidlene. For å sørge for at Blackboard ikke bare blir et administrativt program har NTNU blant annet laget instruksjonsfilmer for ansatte.

– Det er viktig at Blackboard blir brukt som et verktøy i undervisningen, og ikke bare som et mappesystem, presiserer Johannesen.

Tiden vil vise

Sannsynligvis vil brukervennligheten og funksjonene i Blackboard forbedre seg over tid, men som i alle omstillingsfaser blir det nok en del misnøye. For Itslearning tok det noen år før alt falt på plass, og slik blir det kanskje også med Blackboard.

– Blackboard er ikke perfekt og akkurat nå er det heller ikke målet. Vi kan ikke få alle de funksjonene vi vil ha med en gang. Vi håper på å kunne utvikle Blackboard fortløpende slik at det kan holde tritt med det nyeste av læringsfunksjoner, men dette avhenger av at det prioriteres som et utviklingsprosjekt, sier Johannesen.