Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Asbest i flere NTNU-bygg image

Asbest i flere NTNU-bygg

Blant funnstedene er et rom i Elektrobygget og kjelleren på Sentralbygg 1 ved Gløshaugen.

De siste månedene har oppussing ved NTNU avdekket en rekke asbestforekomster ved NTNU-bygg, melder Universitetsavisa.

Også ved Marinteknisk på Tyholt og Sletvika feltstasjon har stoffet blitt funnet. Sletvika, som eies og driftes av fakultet for naturvitenskap ved NTNU, er mulig å leie, og lokalene er fortsatt delvis i bruk til tross for oppussinga.

Sletvik feltstasjon, som stort sett brukes til feltundervisning for biologistudenter, har vært under oppussing i flere måneder. I fjor høst ble det oppdaget asbest i lokalene, og bygget ble da sanert. I det aktuelle tidsrommet ble ikke lokalene brukt til undervisning.

Ingen stor risiko

– Det har ikke blitt gjort noen nye funn av asbest såvidt meg bekjent, sier overingeniør Anita Kaltenborn ved NTNUs institutt for biologi.

Hun legger til at hun gleder seg til høsten, da lokalene skal være ferdig oppusset.

– Så lenge asbestplatene ikke avgir støv, så er de ikke farlige, forteller Professor Bjørn Hilt ved NTNUs institutt for samfunnsmedisin.

Asbeststøv kan i store mengder og over tid forårsake helseproblemer, da spesielt i lungene.

– Asbest er et veldig slitesterkt materiale, med mindre det bearbeides avgir det sjeldent støv, poengterer Hilt.

Asbestplater, som først ble forbudt på 80-tallet, er å finne i mange gamle bygninger. Sist gang det ble funnet asbest i en av NTNUs bygg var i 2013, den gang i hovedbygget på Gløshaugen. I 2012 var det også arbeid på Dragvoll for å fjerne materialet fra veggene, et prosjekt som gikk systematisk over flere år.

Les også: Asbest på Dragvoll .