Studiestart
Nyheter
Reportasje
Kultur
Forskning
Kommentar
Musikk
UKA
Sport
Forbruker
Anmeldelse
Portrett
Debatt
Pstereo
Underholdning
Article Faglærer publiserte studentoppgaver på egen nettside uten samtykke image

Faglærer publiserte studentoppgaver på egen nettside uten samtykke

Selv studenter som eksplisitt ba om å ikke publiseres opplevde å få sine oppgaver på nett. Nå føler de at all tillit er brutt.

– Dette er en håpløs situasjon, og vi har mistet all tillit til faglærer, sier en av studentene Under Dusken har vært i kontakt med.

Flere studenter ved Bygg- og miljøteknikk ved Kalvskinnet reagerte kraftig etter at faglærer i emnet Ingeniørfaglig systemtenkning i mars i år publiserte prosjektoppgavene deres, med fullt navn, på sin private hjemmeside uten at studentene hadde gitt sitt samtykke.

Flere hadde også eksplisitt skrevet på sin oppgave at de ikke ville ha dem offentliggjort. Etter at studentene varslet faglærer, ble oppgavene fjernet, men disse ble etter en viss tid søkbare igjen. Dette skjedde i alt tre ganger, hvorav studentene henvendte seg til instituttet for å få dem fjernet.

Oppgavene var søkbare selv om de skulle vært fjernet

Studentene, som ønsker å være anonyme, skriver i et dokument til Under Dusken at tilliten til faglærer nå er ikke-eksisterende da oppgavene har vært søkbare hele tre ganger, til og med etter at studentene gav beskjed. De skriver også at de føler det er en sjanse for at oppgavene igjen skal bli tilgjengelige på internett.

Knut Kaspersen i Datatilsynet kjenner ikke til den konkrete saken, men uttaler seg på generelt grunnlag. Han reagerer imidlertid kraftig på den situasjonen Under Dusken beskriver.

– Om faglærer legger ut oppgavene til studentene med fullt navn til tross for at det ikke er hentet inn samtykke, da er noe riv ruskende galt, mener han.

Vanskelig å fjerne fra internett

Studentene mener faglærer aktivt har republisert oppgavene på hjemmesiden sin til tross for gjentatte klager. Dette avkrefter faglærer, universitetslektor Jomar Tørset ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, når Under Dusken tar kontakt.

[ image ]
Foto: Skjermdump
Til tross for at innholdet nå er fjernet fra faglærers nettside er det fortsatt mulig å søke opp prosjektoppgavene i fulltekst gjennom Google. Denne skjermdumpen er tatt tirsdag denne uken.

– Det er riktig at det har vært henvendelser angående disse prosjektoppgavene. Da de tok kontakt med instituttet tok jeg ned linkene fra hjemmesiden min. Problemet var at da jeg gjorde en oppdatering av hjemmesiden min viste det seg at oppgavene igjen var søkbare i Google, forteller Tørset, som mener at oppgavene nå skal være fjernet og ikke lenger søkbare.

Tørset innrømmer at dette burde vært håndtert bedre og at han skulle hatt større fokus på å få studentenes samtykke, selv om han mener han har vært tydelig med tanke på å opplyse om dette i starten av semesteret, både muntlig i timen og på It’s Learning.

Viktig å ta studentene på alvor

Da studentene ikke følte seg hørt av faglærer tok de kontakt med instituttet. Instituttnestleder og faggruppeleder Rolf Edvard Petersen ved bachelor i byggingeniør kjenner godt til saken. Han beklager for studentenes opplevelse og sier at det er viktig for instituttet å ta studentene på alvor.

– Uavhengig av rettigheter skal studentene tas på alvor. På lang sikt gagner det oss ikke å ikke ta studentene på alvor, sier Petersen til Under Dusken.

Overraskende at informasjonen var tilgjengelig

Petersen har selv vært i kontakt med noen av de aktuelle studentene, og forteller at det som overrasket mest var at oppgavene fortsatt var søkbare etter at de skulle ha blitt tatt ned.

– Det var studentene som gjorde oss oppmerksomme på at oppgavene fortsatt var søkbare, sier han.

– Vil instituttet endre rutiner eller gjøre andre endringer i ettertid på grunn av denne saken?

– Vi behandler dette som et enkelttilfelle. Det er svært uvanlig at faglærere har egne hjemmesider og jeg har aldri opplevd lignende tilfeller før, sier Petersen.

Man skal ha samtykke fra studentene

Under Dusken har vært i kontakt med både Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU og Datatilsynet for å høre hvordan regelverket er rundt slike saker.

Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik ved Avdeling for utdanningskvalitet kjenner ikke den aktuelle saken, men sier på generelt grunnlag at det ikke er greit at en faglærer legger ut prosjektoppgavene uten studentenes samtykke.

– Om prosjektoppgaver skal legges ut offentlig, skal studenten ha gitt sitt samtykke. Og dette skal være aktivt samtykke, sier hun til Under Dusken.

Snekvik forteller at de gjerne vil publisere master- og bacheloroppgaver i NTNU sitt arkiv, men at studenten da må fylle ut et skjema for samtykke før dette blir gjort.

Etisk problem

Knut Kaspersen i Datatilsynet kjenner heller ikke til den konkrete saken, men mener dette er noe studentene må ta opp med ledelsen.

– Dette sender et signal om at studentene ikke blir tatt på alvor, sier Kaspersen, som mener problemet i hovedsak er av den etiske sorten.

Faget vil falle sammen uten en løsning

Tørset legger vekt på at grunnen til at han publiserte oppgavene på hjemmesiden sin i hovedsak var for at studenter i kommende år skal kunne bygge på det eksisterende arbeidet som er gjort. I tillegg ønsker han å dele prosjektene med eksterne kilder slik at studentene kan komme i kontakt med næringslivet og å løfte fram de store ressursene som ligger i studentene.

– Dersom jeg ikke kan gjøre dette vet jeg ikke hvordan jeg skal legge opp faget neste år, sier Tørset, som blant annet har vært i kontakt med NTNU Brigde for å få til en ordning. Dette lyktes han ikke med. Han lurer nå på hvordan denne situasjonen skal løses og sier at hele opplegget i faget vil falle sammen dersom han ikke finner en løsning.

– Oppgavene er fortsatt søkbare

Tørset har også fått en opplevelse av hvor vanskelig det er å slette sine spor på internett.

– Min lærdom fra dette er at jeg ikke skal legge ut ting på internett. Framover vil jeg også sørge for at jeg handler innenfor NTNU sine rammer og har full backing fra universitetet, sier han.

Oppgavene skulle vært fjernet fra internett allerede forrige uke, men da en IT-kyndig person i Under Dusken gjorde et litt mer avansert Google-søk tirsdag denne uka, var oppgavene fortsatt søkbare.